Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, dn. 18 czerwca 2013 r.

GB-535/13

Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej będące użytkownikami
oprogramowania naszego autorstwa
dotyczy:  pisma skierowanego do powiatów przez GUGiK w związku z przystąpieniem do realizacji projektu
“Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza I”

GEOBID sp. z o.o. w Katowicach wyjaśnia, że w przypadku wydania nowych rozporządzeń, które wymuszają zmiany w naszym oprogramowaniu, dostosowanie programów (najczęściej nowych wersji programów) jest wykonywane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wydania nowego rozporządzenia.

Koszty dostosowania programu do nowej wersji ponosi firma, dlatego też nie wykonujemy nowych wersji programu do projektów aktów prawnych, jednakże w przypadku niezależnego zlecenia taką modernizację programu możemy wykonać.

Chodzi głównie o projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który wywoła zmiany w naszym programie OŚRODEK oraz o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, który wywoła zmiany głównie w programach EWOPIS i REJ-CEN.

Nasi analitycy na bieżąco śledzą zmiany w kolejnych wersjach rozporządzeń pod kątem zmian w programach. Naszym zdaniem wersja programu oparta o projekt rozporządzenia może posłużyć do przeprowadzenia pilotażu, bez faktycznej (docelowej) zmiany źródłowej bazy, gdyż jest to działanie niezgodne z obowiązującym prawem.

Informujemy, że zmieniliśmy już nasze programy ADRESBANK OSNÓW, dostosowując je do nowych rozporządzeń:

  • MAiC z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
  • MAiC z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

W czerwcu br. dostosujemy program EWMAPA do rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Na odrębne zamówienie możemy wykonać konwersję istniejących danych EGiB w postaci elektronicznej, dotyczących całego powiatu, aby doprowadzić te dane do zgodności z modelem pojęciowym danych EGiB i zapisaniu tych danych do systemu teleinformatycznego.

Ponieważ cały system STRATEG stanowią zintegrowane z sobą bazy danych spełniające powyższe wymogi, także w odniesieniu do pozostałych elementów zarządzania jednostką administracyjną, zachęcamy do dalszego wdrażania poszczególnych modułów i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem przygotowywać rozwiązania inspirowane przez nasze władze.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
(-) Weronika Borys

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.