Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 11

Zapowiedź nowej wersji programu EWMAPA

Szanowni Użytkownicy programu EWMAPA

EWMAPA 11 już wkrótce!

Dnia 5 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Nasza firma od jesieni ubiegłego roku przygotowywała się na wejście nowych przepisów. Trwały intensywne prace nad dostosowaniem naszego produktu, programu EWMAPA, do wymogów nowego prawa. Prace wykonane przez ten okres, umożliwiają nam wprowadzenie nowej wersji programu całkowicie zgodnej z nowymi przepisami, jeszcze w maju bieżącego roku.

Nowa baza (zarówno GESUT, jak i BDOT 500) będzie całkowicie obiektowa, przy czym rezygnujemy z oddzielnego programu SESUT; obsługa GESUT będzie zintegrowana w EWMAPIE.

W programie EWMAPA od wielu lat rozwijaliśmy rozbudowane struktury obiektowe, a zwłaszcza obiekty hierarchicznie złożone (obiekty zawierające podobiekty), co idealnie wkomponowuje się w wymogi nowego rozporządzenia.

Już w wersji 10 wprowadziliśmy etykiety wyświetlane na mapie, pobierane bezpośrednio z bazy danych. Teraz ten mechanizm będzie w pełni wykorzystany.

Nie oznacza to jednak, iż nie były konieczne nowe zmiany w programie. Znacznej rozbudowie uległy obiekty w wersji FireBird (która będzie podstawą obiektowej bazy GESUT i BDOT 500). Wprowadziliśmy nowe typy obiektów: multipunkt, multipolilinię, multipoligon. Zgodnie z wymogami rozporządzenia, zostały wprowadzone obiekty o dualnej strukturze, np. polilinia lub poligon.

Dla ułatwienia pracy na obiektach, poszerzyliśmy także funkcjonalność menu aktywności, które będzie obejmować także obiekty. Zmiany będą dotyczyły także bibliotek linii i symboli.

Od samego początku istnienia programu EWMAPA staramy się, aby ten produkt był uniwersalnym systemem graficznym umożliwiającym, między innymi wyświetlanie mapy zasadniczej na podstawie danych zawartych w różnych bazach.

EWMAPA jako system graficzny, obrazuje dane przestrzenne z systemów dziedzinowych działających w różnych miejscach, np. w ośrodkach dokumentacji (różnego szczebla), gminach, zakładach przemysłowych, wojsku, służbach ochrony pogranicza i wielu innych.

EWMAPA umożliwia swobodne zorganizowanie prezentowanych i przechowywanych danych, co ma istotne znaczenie przy migracji do nowej obiektowej bazy BDOT 500 i GESUT.

Proces ten będzie mógł być realizowany stopniowo, w zależności od posiadanych środków i możliwości kadrowych. Nie będzie problemu z utrzymaniem dualnej (warstwowej i obiektowej) struktury w okresie przejściowym. Należy mieć na uwadze, iż przejście do nowej struktury, będzie wymagało zebrania dodatkowych informacji, np. rozróżnienie sieci oświetleniowej od sieci niskiego napięcia, rowów przydrożnych od rowów melioracyjnych czy różnych parametrów sieci gazowej.

EWMAPA będzie kolejnym naszym produktem dostosowanym do nowego rozporządzenia. Do tej pory wprowadziliśmy na rynek pozostałe programy zgodne z nowymi rozporządzeniami: BANK OSNÓW oraz ADRESY.

W każdym przypadku staramy się zachować kompatybilność z poprzednimi wersjami poprzez formaty wymiany danych. W kolejnych wersjach, staramy się utrzymać znany i dobrze rozumiany interfejs użytkownika, ustawienie ikon oraz ich rozmieszczenie. Każdy obecny użytkownik programu EWMAPA, poradzi sobie z jego nową wersją. Przygotujemy szczegółowe instrukcje migracji danych do nowych struktur.

Koszty upgrade'u z wersji 10 nie przekroczą kwoty 2000 zł netto (licencja wielostanowiskowa).

Odwiedza nas 123 gości oraz 2 użytkowników.