Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Powiązania międzysystemowe: EWOPIS ↔ EWMAPA


Przejście EWOPIS - EWMAPA (DOS)

Przejście z EWOPISU do EWMAPY-VIEW możliwe jest w Rejestrze Gruntów w opcji Grafika.
Dokonuje się ono w oparciu o dwa elementy:

 • plik ewmapa.str znajdujący się w podkatalogu z danymi EWOPISU dla jednostki ewidencyjnej,
 • plik grafika.bat znajdujący się w katalogu głównym systemu EWOPIS.

ewmapa.str

Plik ten zawiera informacje o bazie (bazach) działek EWMAPY dla danej jednostki ewidencyjnej.
Struktura pliku:

<nazwa bazy-1 EWMAPY>
<ścieżka dojścia do bazy-1>
<obręby wchodzące w skład bazy-1>
.
.
<nazwa bazy-n EWMAPY>
<ścieżka dojścia do bazy-n>
<obręby wchodzące w skład bazy-n>

Przykładowy plik:

Pabianice
G:\PAB_MAPA
1-26,28,29

grafika.bat

Jeżeli dostęp do EWMAPY-VIEW ma być sieciowy należy każdemu użytkownikowi systemu EWOPIS założyć osobny katalog z nazwą użytkownika w nazwie katalogu (nazwa użytkownika jako nazwa kartoteki). W katalogu tym powinien się znaleźć plik config.map dla EWMAPY-VIEW oraz plik zeton_k (jeżeli praca przebiega w sieci).

Plik grafika.bat uruchamia się z doma parametrami:

%1 - to plik generowany przez EWOPIS (wybór obszaru pracy w EWMAPIE-VIEW)
%2 - to nazwa użytkownika w systemie EWOPIS

Jeżeli przykładowo w podkatalogu EWOPISU o nazwie VIEW znajduje się program mapa1.exe (EWMAPA-VIEW) oraz podkatalogi dla poszczególnych użytkowników systemu EWOPIS, to plik grafika.bat wygląda następująco:

 1. @echo off
 2. if exist \ewopis\view\%2\config.map goto uz
 3. copy %1 \ewopis\view\ewmapa.str >nul
 4. erase %1
 5. cd \ewopis\view
 6. mapa1
 7. goto koniec
 8. :uz
 9. copy %1 \ewopis\view\%2\ewmapa.str >nul
 10. erase %1
 11. cd \ewopis\view\%2
 12. ..\mapa1

linia 2 - sprawdzenie czy jest konfiguracja sieciowa EWMAPY-VIEW
linie 3 i 9 - wkopiowanie do katalogu użytkownika pliku do komunikacji pomiędzy EWOPISEM a EWMAPĄ
linie 4 i 10 - kasowanie pliku tworzonego przez EWOPIS
linie 5 i 11 - wejście do katalogu użytkownika EWMAPY-VIEW
linie 6 i 12 - uruchomienie programu EWMAPA-VIEW


Przejście EWMAPA (DOS) - EWOPIS

Realizowane jest za pomocą programu interfejsu int_ewop.exe.
Program ten może być użyty jako zwykły interfejs do działek, jako interfejs szrafurujący oraz w oknie wyboru.

W katalogu z bazą działek powinien znaleźć się plik ewopis.cnf o strukturze:

<ścieżka dojścia do katalogu głównego systemu EWOPIS>
<ścieżka dojścia do podkatalogu z danymi jednostki ewidencyjnej>
<nazwa gminy>

W pliku ewmapa.bat należy przed wywołanie programu mapa1.exe umieścić linię:

set rtm=extleave 4000

Przejście EWOPIS - EWMAPA (Windows)

Przejście z EWOPISU do EWMAPY możliwe jest w Rejestrze Gruntów w opcji Grafika.

Dokonuje się ono w oparciu o następujące elementy:

 • plik ewmapa.str znajdujący się w podkatalogu z danymi EWOPISU dla jednostki ewidencyjnej,
 • odpowiednia konfiguracja systemu EWMAPA (Windows),
 • praca systemu EWMAPA (Windows) w trybie sterowania wsadowego,
 • uruchomienie programu rg.exe z parametrem: windows.

ewmapa.str

Plik ten zawiera informacje o bazie (bazach) działek EWMAPY dla danej jednostki ewidencyjnej.
Struktura pliku:

<nazwa bazy-1 EWMAPY>
<ścieżka dojścia do bazy-1>
<obręby wchodzące w skład bazy-1>
.
.
<nazwa bazy-n EWMAPY>
<ścieżka dojścia do bazy-n>
<obręby wchodzące w skład bazy-n>

Przykładowy plik:

Pabianice
G:\PAB_MAPA
1-26,28,29

Konfiguracja EWMAPY (Windows)

Wybierać kolejno* opcje: Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Ustawienia ogólne.
*Od wersji 4 programu EWMAPA: Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Sterowanie wsadowe.
W polu tekstowym Sterowanie wsadowe należy dodać plik komunikacyjny, tworzony przez system EWOPIS. Plik ten jest tworzony w katalogu TEMP, w katalogu gminy systemu EWOPIS, a jego nazwa ma postać: rewmapa.xxx, gdzie xxx to trzyznakowy identyfikator użytkownika systemu EWOPIS.

Powyższą operację należy zrobić dla każdego użytkownika EWOPISU, który będzie przechodził do EWMAPY.

Wizualizacja działek z EWOPISU jest możliwe wtedy, gdy system EWMAPA jest uruchomiona w trybie sterowania wsadowego. Należy w tym celu uruchomić EWMAP-ę oraz wybrać kolejno opcje: Baza → Sterowanie wsadowe (nie trzeba odczytywać żadnej bazy danych). Następnie nie zamykająć EWMAPY należy uruchomić EWOPIS z parametrem:

rg.exe /windows

Podłączenie w EWMAPIE interfejsu do EWOPISU

 1. W katalogu, w którym znajduje się baza działek musi istnieć plik konfiguracyjny ewopis.cnf, w którym zawarte są następujące informacje:
 2. linia 1 - <ścieżka dostępu do katalogu głównego EWOPIS-u>
  linia 2 - <ścieżka dostępu do katalogu gminy>
  linia 3 - <nazwa gminy>
  linia 4 - <ciąg znaków - odpowiedników polskich liter w oknie aplikacji DOS (małe i duże)>

  linie 5 i 6 występują tylko dla EWMAPY-Windows:
  linia 5 - windows
  linia 6 - c:\

 3. W systemie EWMAPA, w opcji Konfiguracja należy podłączyć program interfejsu int_ewop.exe (pełni równocześnie rolę interfejsu pytającego, zwrotnego i w oknie wyboru)

Wydruk opisu i mapy

 1. Konieczne jest podłączenie programu interfejsu pytającego do EWOPISU
 2. Pliki forint.exeforint.for muszą być w tym samym katalogu na dysku
 3. Należy uruchomić program interfejsu dla jednej działki
 4. Wykonać opcję drukowania wyrysu, przy czym w oknie Formatka podać program forint.exe (z pełną ścieżką dostępu)

Wyświetlanie w EWOPISIE powierzchni z EWMAPY (Windows)

 1. Należy w kartotece z programem rg.exe umieścić program ewopclnt.exe, który jest "klientem" EWOPISU sięgającym po informacje o powierzchni działek do baz EWMAPY dla WIN.
 2. Klient EWOPISU ma własny plik konfiguracyjny - ewopclnt.ini, który pozwala na określenie sposobu wyświetlania powierzchni.
  • Powierzchnia z poprawką=0 - wyświetlanie powierzchni bez poprawek odwzorowawczych,
  • Powierzchnia z poprawką=1 - wyświetlanie powierzchni z poprawkami odwzorowawczmi.
  Strefa odwzorowawcza pobierana jest z konfiguracji EWMAPY i nie określamy jej w żaden dodatkowy sposób.
 3. Program ewopclnt.exe można pobrać ze strony z dodatkami.

Podłączenie programu int_ewop.exe jako interfejsu do budynków

 1. W pliku pliki.txt (znajdującym się w kartotece z warstwami i obiektami budynkowymi) należy dopisać linię składającą się z:

  "kodu_obiektu","pełnej_ścieżki_do_programu_int_ewop.exe",0,0,0,1

  na przykład:

  "bud","c:\ewopis\program\int_ewop.exe",0,0,0,1

 2. Plik ewopis.cnf musi znajdować się w kartotece z warstwami budynkowymi, z których utworzono obiekty.

 3. Zalecane jest aby warstwy budynkowe znajdowały się w innej kartotece, niż warstwy uzbrojenia (chodzi o to by nie łączyć obu baz obiektowych razem).
 4. Identyfikatory obiektów muszą mieć postać zgodną z treścią rozporządzenia tj. np.
 5. 12-145/1;2 (obręb-działka;budynek na działce).

 6. Najnowszą wersję programu int_ewop.exe można pobrać ze strony z dodatkami.

Zobacz też: Powiązania międzysystemowe: OŚRODEK ↔ EWMAPA

Odwiedza nas 326 gości oraz 3 użytkowników.