Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


STRATEG KATASTRALNY

Strateg Katastralny to podsystem systemu STRATEG (umożliwiającego zintegrowane zarządzanie terenem) skupiony na kompleksowym prowadzeniu i wykorzystaniu ewidencji gruntów i budynków. Twórca tych programów, GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach, jest pionierem wdrażania technologii informatycznych w geodezji. Od 1991 r. rozwija program grafiki komputerowej EWMAPA, od 1996 r. – program EWOPIS do ewidencji gruntów i budynków.

Początkowo obydwa te programy działały pod kontrolą systemu operacyjnego DOS, a po upowszechnieniu systemu Windows przygotowane zostały wersje na tę platformę. Obecnie ponad 60%. powiatów prowadzi część graficzną ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA, a ponad 30% – część opisową (EWOPIS) i graficzną (EWMAPA) albo jako bazę zintegrowaną, albo bazy oddzielne, ale powiązane ze sobą.

Zintegrowana baza EGiB

Po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków w 2001 r. bardzo popularne stały się hasła integracji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów. Nasza firma wprowadziła wtedy na rynek program EWMAPA 7FB, który wraz z EWOPIS-em wykorzystywał wspólną bazę graficzno-opisową typu SQL z silnikiem Firebird (rozwijanym przez wiele lat komercyjnym produktem firmy Borland, opublikowanym następnie jako Open Source).

Warto jednak zaznaczyć, że do wprowadzenia zintegrowanej bazy, muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Stanowiska, na których wprowadzane są dane graficzne i opisowe, muszą być połączone siecią komputerową.
  2. Osoby wprowadzające część opisową i graficzną, muszą pracować w jednym zespole pod wspólnym kierownictwem, w przeciwnym wypadku będzie dochodziło do wzajemnej blokady.
  3. Poszczególne części (opisowa i graficzna) w momencie integracji muszą być zgodne przynajmniej w zakresie identyfikatorów.

Ideałem jest sytuacja, w której obie części (graficzną i opisową) prowadzą te same osoby. Niestety, rzeczywistość jest inna. Tylko niewielki procent powiatów (zwłaszcza dużych miast) spełnia postawione kryteria. Z tego powodu będziemy dalej rozwijać oprogramowanie, które równolegle (po wybraniu odpowiedniej opcji) będzie działało na bazie zintegrowanej fizycznie, jak i na bazach rozdzielnych. Nie oznacza to jednak, że dopuszczamy rozejście się obu części – od początku istnienia naszych programów istnieje integracja logiczna, z wzajemnym podglądem danych oraz z mechanizmami porównawczymi, które z uwagi np. na różnice w powierzchni nie blokują zamknięcia zmiany, a rozbieżność w powierzchni uwidaczniają w zestawieniach.

Pełna integracja danych graficznych i opisowych na platformie Firebird umożliwia synchroniczne wprowadzanie obiektów ewidencji gruntów i budynków do bazy. Przykładowo po dodaniu nowej działki w postaci graficznej, będzie ona widoczna dopiero po uzupełnieniu danych opisowych i zatwierdzeniu zmiany.

Część opisowa

Część opisowa oparta o bazę SQL Firebird umożliwia wygodne prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Niemal z każdego okna można przejść do danych powiązanych z prezentowanymi w aktualnym oknie. Nie ma ściśle określonych schematów, gdyż ewidencja gruntów i budynków jest znacznie bardziej skomplikowana niż najbardziej skomplikowane modele informatyczne Operator może za pomocą elementarnych operacji zrealizować nietypową i skomplikowaną zmianę, przy czym jedna zmiana może zmienić dane wszystkich obiektów ewidencyjnych w wielu obrębach geodezyjnych. Techniczne wprowadzanie zmiany może być zawieszone na czas nieokreślony. Wszystkie operacje wykonane do chwili zawieszenia są zachowane i widoczne dla osoby wprowadzającej zmianę, natomiast dla innych użytkowników zmiana jest tylko sygnalizowana.

Niezależnie od tego, czy operator pracuje na bazie zintegrowanej fizycznie, czy na bazie opisowej oddzielonej od grafiki, posiada bezpośredni dostęp do części graficznej. W oknie Działki wyświetlana jest powierzchnia geodezyjna obliczana on-line z danych graficznych. Można również w dowolnym momencie wyświetlić fragment mapy z wybraną działką.

Część graficzna

Część graficzna jest obsługiwana przez program EWMAPA. Dane ewidencji gruntów i budynków mogą być przechowywane w bazie SQL lub w formie plików. W obu przypadkach zapewniona jest pełna sieciowość – dowolna liczba osób może edytować dane. EWMAPA jest w całości naszym produktem – nie są wykorzystywane żadne dodatkowe programy graficzne.

Ważną cechą EWMAPY jest jej dostosowanie do realiów polskiej geodezji: pionowa oś X, stosowanie różnych układów współrzędnych, obliczanie poprawek odwzorowawczych. Program zapewnia wygodną obsługę części graficznej ewidencji gruntów i budynków oraz cechuje się bardzo dużą szybkością działania. Bezpośrednia współpraca z częścią opisową umożliwia analizy przestrzenne z wykorzystaniem danych w niej rejestrowanych.

Ewidencja gruntów i budynków to nie wszystko

EGiB stanowi bardzo mały (choć niezwykle istotny) wycinek informacji o terenie. W oparciu o tę ewidencję prowadzi się ewidencję mienia Skarbu Państwa lub mienia gminnego, ewidencję użytkowania wieczystego oraz dzierżaw, rejestr cen i wartości nieruchomości. EGiB to także podstawa planowania przestrzennego. Nasza firma przygotowała cały szereg programów opartych na bazie graficznej programu EWMAPA (patrz ramka powyżej). Ta sama wersja programu EWMAPA, która służy do prowadzenia bazy graficznej EGIB może służyć do prowadzenia całej mapy zasadniczej, obsługi obrazów rastrowych, szrafur (wypełnień), czy innych modułów graficznych systemu informacji o terenie STRATEG; systemu, który może być wdrażany na poziomie gminy, powiatu czy województwa. Wspólna baza graficzna stanowi o sile całego systemu.

Polityka licencyjna

Od początku istnienia naszego przedsiębiorstwa prowadzimy otwartą i czytelną politykę cenową i licencyjną. Ceny produktów znajdują się na stronie internetowej. Na programy udzielamy licencji na dowolną liczbę stanowisk w firmie czy urzędzie. Brak opłat okresowych oraz brak obowiązku zakupu kolejnych upgrade’ów powoduje, że utrzymanie systemu jest tanie. W wielu miastach nasze programy są dostępne na ponad 50 stanowiskach komputerowych urzędu.

Dane geodezyjne nie powinny być tylko domeną geodezji – potrzebują ich wszystkie wydziały. I to właśnie założenie leży u podstaw budowy systemu STRATEG.

GEOBID Sp. z o.o.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.geobid.pl


Powyższy artykuł został opublikowany w Magazynie Geoinformacyjnym GEODETA - 10/2007

Do numeru dołączona była również wkładka reklamowa pt. STRATEG KATASTRALNY

Odwiedza nas 192 gości oraz 0 użytkowników.