Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


BANK OSNÓW 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.07:

 • Dodanie możliwości współpracy z EWMAPĄ (od wersji 13.01) w celu wyświetlania w EWMAPIE numerów punktów osnów w formacie zgodnym z rozporządzeniem.
 • Dodanie możliwości odznaczania punktów przez dowolne zapytanie (dzięki czemu można zaznaczyć punkty z obszaru markera za pomocą EWMAPY, a następnie w Banku odznaczyć wszystkie, które nie są np. 3 klasy).
 • Dodanie możliwości wyboru oddzielnie pary układu współrzędnych i wysokości w eksportach i importach, które tego wymagają.
 • Poprawki do współpracy Banku Osnów z EWMAPĄ uruchomioną jako serwer WMS w rozwiązaniach geoportalowych.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • Dodanie obsługi czwartego układu współrzędnych płaskich i rodzaju punktu osnowy dla osnów poziomych oraz pola uwagi.
 • Dodanie obsługi roli RDB$ADMIN, dzięki której zwykły użytkownik może mieć prawa do bazy podobne jak SYSDBA.
 • Przyspieszenie pierwszego wyszukania punktu w info o punkcie wywołanego z poziomu EWMAPY.
 • Poprawki i uzupełnienia w eksporcie do GML-a.

Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • Dodanie możliwości określenia we wzorcu wydruku skręcenia opisu topograficznego w postaci rastra o kąty 90°, 180° i 270° (kontrolki wzorca: _opisraster90, _opisraster180, _opisraster270),
 • Pozostawienie bez zmian wysokości w docelowej parze współrzędnych po transformacji współrzędnych, jeśli wysokość była wcześniej uzupełniona,
 • Dostosowanie rezerwacji punktów do numerów wg rozporządzenia, gdzie na ostatniej cyfrze może być zapisany numer ekscentru.

Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • Poprawki w eksporcie danych do formatu GML,
 • Generowanie raportu po wykonaniu eksportu do formatu GML (raport na temat uzupełnienia danych obowiązkowych i zgodności wartości pól słownikowych z rozporządzeniem),
 • Wizualizacja w tabeli z listą punktów numeru punktu wg rozporządzenia,
 • Możliwość wydruku numeru punktu wg rozporządzenia (zmienna w raportach _numerrozp),
 • Dodanie przycisku usuwającego wartości wszystkich pól edytowanego punktu,
 • Poprawka do przenumerowania ekscentrów wg rozprządzenia (godło i numer ekscentr dziedziczy z punktów głównego, a nie jak do tej pory, gdzie godło i numer były określane na podstawie współrzędnych),
 • Podpowiadanie ostatnio zalogowanego użytkownika.

Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • Dodanie opcji zmieniającej znaczenie znaku ? podczas rezerwacji punktów.
 • Zmiany w renumeracji (renumeracja tylko zaznaczonych punktów; możliwość kontynuacji renumeracji).
 • Dodanie modułu rysowania na rastrowych opisach topograficznych.

Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • Optymalizacja i przyspieszenie pobierania danych z Banku Osnów przez Ośrodek.
 • Przyspieszenie wyszukiwania punktów.

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Wyeliminowanie problemu z ładowaniem punktów przez wielokąt z EWMAPY.

Uaktualnienie do wersji 3.00:

 • Wersja ta jest zgodna z nowym rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 352); oferuje eksport danych w formacie GML wymienionym w tym rozporządzeniu.
 • Zmieniona została baza danych - obecnie program przechowuje dane w bazie SQL FireBird.
 • W związku z nowym rozporządzeniem wprowadzono szereg nowych pól.
 • Dodano mechanizm umożliwiający przejście na nową numerację punktów osnowy dla sekcji układu 2000 i 1992. System zachowuje jednak stary numer punktu, dzięki czemu nie trzeba tworzyć od podstaw nowych opisów topograficznych.
 • Do programu został dodany wygodny monitor zapytań SQL wraz z możliwością zachowywania przygotowanych zapytań do późniejszego wykorzystania, także przez osoby mniej doświadczone.
 • Dodana została również archiwizacja danych podstawowych punktów osnowy geodezyjnej.
 • Podobnie jak w poprzedniej wersji, program współpracuje z programem EWMAPA umożliwiając wyświetlanie punktów osnowy na mapie oraz pozyskiwanie informacji o wskazanym punkcie.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.07 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: BANK OSNÓW 3
Wielkość: 1312828 B
Dodany: 2020-02-26
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.