Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EKOKOSZ 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Poprawiono niektóre błędy przy imporcie umów z pliku tekstowego.
 • Wydłużono numer umowy do 20 znaków.
 • Ujednolicono format daty przy imporcie i eksporcie danych do XML.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dostosowano działanie do Firebird 2.0

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Dodano możliwość importu wybranej miejscowości z bazy mieszkaniec do słownika adresów.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Poprawiono błąd występujący przy eksportach i importach kiedy w nazwie pliku występowały znaki '"'

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Celem programu EKOKOSZ jest umożliwienie gminom wywiązanie się z obowiązku, jaki wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2005 r. nr 175, poz. 1458), które obligują gminy do uporządkowania dokumentów, jak i systemów gospodarki odpadami.
 • Przystępując do budowy systemu gospodarowania odpadami, podstawową sprawą jest zebranie zlokalizowanych adresowo informacji i stworzenie bazy danych będącej podstawą do podejmowania właściwych decyzji.
 • Ponieważ źródłem informacji są umowy zawierane pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką odbierającą odpady, program przewiduje zasilanie bazy w gminie danymi wprowadzanymi w jednostkach wywozowych. Żeby jednak zapewnić spójność danych, przewidziano stworzenie słowników w gminie, które będą podstawą synchronizacji danych z różnych jednostek wywozowych.
 • Program umożliwia dwa warianty zasilenia bazy w gminie:
  • gmina udostępnia bezpłatnie program EKOKOSZ, a jednostka wywozowa zasila drogą elektroniczną kolejnymi plikami w formacie XML (generowanymi z programu EKOKOSZ) bazę danych w gminie,
  • jednostka wywozowa wprowadza dane własnymi programami, a ekstrakty poddane synchronizacji ze słownikami dostarczonymi przez gminę przekazuje w formacie XML do gminy.
 • Program EKOKOSZ jest częścią składową rozwijanego systemu EKOSTER, który w połączeniu z wizualizacją na mapie numerycznej lub zdjęciu satelitarnym umożliwi gminom strategiczne zarządzanie ochroną środowiska i innymi elementami przestrzeni.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.04 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EKOKOSZ
Wielkość: 2064153 B
Dodany: 2009-08-26
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 173 gości oraz 2 użytkowników.