Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EKOKOSZ 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • dodano możliwość wydawania bazy dla jednostki wywozowej,
 • pozyskiwanie danych dotyczących rzeczywistego odbioru odpadów od jednostki wywozowej.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • dodano generowanie przypisów do windykacji

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • dodano możliwość generowania pism seryjnych dla nieruchomoś˜ci deklaracyjnych,
 • rozdzielono cennik wywozu nieczystoś˜ci na poszczególne obszary,
 • zaktualizowano także wersję demonstracyjną programu.

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • dodano pozyskiwanie danych z bazy programu MIESZKANIEC,
 • poprawiono naliczanie poziomów w sprawozdaniu rocznym,
 • zaktualizowano także wersję demonstracyjną programu.

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • poprawiono błąd występujący przy generowaniu sprawozdań rocznych (przy wersji firebirda mniejszej niż 2.5)

Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • dostosowano program do nowej ustawy o wywozie nieczystości,
 • dodano możliwość generowania sprawozdań rocznych dla marszałka województwa,
 • dodano naliczanie opłat i generowanie przypisów,
 • komunikacja z programem EWMAPA poprzez wizualizację punktów adresowych,
 • dodano możliwość generowania zestawień dotyczących nieruchomości i jednostek wywozowych.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897), wprowadzającą od 1 stycznia 2012 r. zupełnie odmienne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, nastąpiła konieczność poważnej przebudowy programu EKOKOSZ.
 • Nowa wersja 2.0 programu EKOKOSZ w miarę ukazywania się przepisów wykonawczych oraz przepisów prawa miejscowego będzie w 2012 roku stale aktualizowana poprzez darmowe upgrady. Obecnie realizuje zadania gminy, które już weszły w życie (rejestr działalności regulowanej, ewidencję zezwoleń, sprawozdawczość jednostek odbierających odpady komunalne).
 • Poprawiona instrukcja obsługi programu EKOKOSZ 2.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.06 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EKOKOSZ 2
Wielkość: 5672569 B
Dodany: 2013-09-26
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.