Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


BANK OSNÓW 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • dodano trzeci komplet współrzędnych punktu,
 • dodano rezerwację numerów punktów,
 • poszerzono współpracę z programem EWMAPA (od ver. 5.13) odnośnie możliwości wyświetlania dodatkowego symbolu na mapie na podstawie pola: stan znaku stabilizacji.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • dodano pola określające układ wysokościowy,
 • dodano możliwość powiązania dodatkowych punktów z punktami osnowy III klasy.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • poprawki przy eksporcie punktów z opisami topograficznymi,
 • zmiany związane z możliwościami w przyszłej wersji EWMAPY (wybieranie osnów przez dowolny obszar).

Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • poszerzenie formatu numeru punktu do 6 znaków,
 • eksport i import punktów w formacie XYH,
 • mozliwość wykluczania opisów topograficznych podczas wydruku,
 • obsługa podzielonych plików z opisami topograficznymi (*.dan) - patrz program PODZIEL.

Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • Dodano możliwość zaznaczania, wydruków i eksportów punktów sekcjami na podstawie numeru punktu jak i po współrzędnych układu 1965.

Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • Dodano możliwość zmiany położenia numerów punktów osnowy odczytywanych z Banku Osnów.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • import danych w formacie GEOS (SWING) z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • interpretacja pliku osnowy.cnf podczas importu z EWMAPY (poprawne importowanie klas punktów osnowy na podstawie cechy),
 • poprawa eksportu i importu opisów topograficznych (poprawny odczyt i zapis rozdzielczości rastra), po pobraniu biblioteki rasgraph.dll i tiff.dll,
 • odczyt rastrów EWR podczas dodawania dokumentów i opisów topograficznych.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Usunięto w programie zauważone i zgłoszone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • odczyt plików TIFF w opisach topograficznych (po pobraniu biblioteki rasgraph.dll i tiff.dll),
 • poprawiono sposób czytania pcx'ów,
 • zwiększono precyzję współrzędnych i wysokości o jedną cyfrę po przecinku,
 • eksport i import z opisami topograficznymi.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • usunięto problemy z wydrukami opisów topograficznych, jakie występowały na niektórych systemach operacyjnych,
 • dodano nowe możliwości wydruków opisów i dokumentów takie jak:
  • wydruki pośrednie,
  • kolorowe rastry,
  • konfiguracja wydruków itp.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Program ten w odróżnieniu od DOS-owego poprzednika umożliwia także przechowywanie osnów wysokościowych.
 • Inne nowe elementy to:
  • Włączenie programu DOKUMENT do Banku Osnów - wygodna możliwość przechowywania opisów topograficznych,
  • Wprowadzenie alternatywnego zestawu współrzędnych.
 • BANK OSNÓW może pracować jako system oddzielny, jak również jako system zintegrowany z systemem EWMAPA.
 • Przy pomocy systemu EWMAPA następuje:
  • Ilustracja graficzna zawartości BANK-u OSNÓW,
  • Możliwość uzyskania informacji o wskazanym punkcie osnowy.
 • Dzięki technologii OLE jest możliwe przejście z poziomu programu EWMAPA do BANK-u OSNÓW.
 • BANK OSNÓW w wersji dla WINDOWS wyposażony jest w program konwersji danych zawartych w BANK-u OSNÓW w wersji dla DOS.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.10 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: BANK OSNÓW 1
Wielkość: 291622 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.