Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


UŻW i DZIERŻ dla WINDOWS

Informujemy Państwa o rozpoczęciu dystrybucji programów: UŻW - EWIDENCJA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I ZARZĄD oraz DZIERŻ - REJESTR DZIERŻAW w wersji dla platformy WINDOWS.


Charakterystyka programu UŻW

Program UŻW dla WIDOWS jest programem niezależnym, z jednoczesną kontrolą danych zawartych w programie EWOPIS dla WINDOWS. Program umożliwia zarówno prowadzenie kartotek i przypisów opłat za wieczyste użytkowanie, jak i trwały zarząd.

Podstawowe funkcje programu to:
 • rejestracja aktów notarialnych tworzących prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości lub rejestrujących obrót tym prawem (lub odpowiednio rejestracja decyzji oddających nieruchomość w trwały zarząd),
 • edycja kartoteki wieczystego użytkowania, polegająca na przeniesieniu prawa wieczystego użytkowania na podstawie aktu notarialnego, postanowienia sądu itp.,
 • rejestracja wraz z edycją i archiwizacją decyzji (pism) zmieniających wysokość opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
 • przekazywanie opłat (przypisy) do programu finansowo-księgowego (windykacji należności),
 • kontrola spójności założonych kartotek użytkowania wieczystego czy trwałego zarządu z zapisami w ewidencji gruntów i budynków.

Program został tak skonstruowany, by gmina nie prowadząca operatu ewidencji gruntów i budynków mogła prowadzić kartoteki wieczystego użytkowania, nie mając podglądu do stale aktualizowanych baz ewidencji gruntów i budynków, a jedynie podgląd do baz otrzymywanych z powiatu co pewien okres.

Kontroli spójności podlegają numery działek i osoby posiadające prawo użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu.
Program umożliwia identyfikację nieruchomości oddanych w wieczyste użytkowanie lub zarząd, dla których nie zostały założone kartoteki, generuje rozbieżności pomiędzy bazami EWOPISU i bazami UŻW.

Baza danych jest oparta, podobnie jak baza ewidencji gruntów i budynków, o bazę SQL Firebird zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, dużą szybkość i niezawodność. Na uwagę zasługuje niezwykła prostota instalacji oraz fakt, że jako produkt Open Source jest darmowa na dowolną ilość stanowisk.
Tworzona jest oddzielnie dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa, gminy, powiatu, województwa. Jeden program obsługuje wszystkie te bazy.

Interfejs użytkownika jest bardzo zbliżony do interfejsów użytkownika programu EWOPIS czy OŚRODEK, czyli jest bardzo intuicyjny i nie sprawia kłopotów użytkownikom.

UŻW dla WINDOWS zawiera w pakiecie program konwersji z wersji DOS, umożliwiający dodatkowo utworzenie małżeństw oraz rekonfigurację charakterów władania.


Charakterystyka programu DZIERŻ

Program DZIERŻ dla WINDOWS służy do rejestracji, prowadzenia i rozliczania dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, powiatu i gminy. Jest programem samodzielnym, ale jego siła ujawnia się we współpracy z innymi programami - elementami systemu STRATEG: EWOPIS, EWMAPA, WINDYKACJA.

Podstawowe funkcje programu:
 • obsługa dzierżaw rocznych, miesięcznych i kilkumiesięcznych (półrocznych, kwartalnych itp.),
 • prowadzenie kartotek dzierżaw obejmujących wszystkie informacje o dzierżawie,
 • wyliczanie opłat za dzierżawę na podstawie cennika,
 • generowanie przypisów lub faktur do dzierżaw,
 • hurtowy wydruk wygenerowanych faktur dla podmiotów, które sobie tego życzą,
 • wydruk zestawień dla księgowości,
 • dostosowanie wzorców wydruku do potrzeb użytkownika,
 • wbudowany edytor pism kierowanych do dzierżawców (umowy, aneksy itp.),
 • przechowywanie pism w bazie danych przy kartotece dzierżawy,
 • możliwość importu gotowych pism z innych edytorów,
 • współpraca z programem EWOPIS (weryfikacja numeracji i powierzchni działek, wgląd do informacji opisowych z ewidencji gruntów, budynków i lokali),
 • współpraca z programem EWMAPA (wizualizacja dzierżawionych działek),
 • eksport przypisów i faktur do windykacji należności lub systemu finansowo-księgowego.

Program DZIERŻ dla WINDOWS zawiera w pakiecie program konwersji z wersji DOS.


 PDF  EWOPIS dla WINDOWS - ulotka informacyjna (Format PDF - 227 kb)

 PDF  UŻW dla WINDOWS - ulotka informacyjna (Format PDF - 95 kb)

 PDF  DZIERŻ dla WINDOWS - ulotka informacyjna (Format PDF - 253 kb)

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.