Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 10 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 10.20:

 • poprawka zaznaczania przez filtr tekstów w postaci ułamka,
 • poprawki do interfejsów ewaluujących (działają z obiektami z określonym typem bazy).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 10.19:

 • import sposobu pozyskania i atrybutów obiektów z shapefile (istotne w sytuacji gdy dane pochodzą z EWMAPY),
 • dodanie filtrowania po wybranym kolorze przy usuwaniu polygonów szrafur,
 • wyeliminowanie problemów z przenoszeniem z warstw do bazy działek związanych z komunikatem o braku kontynuacji połączenia w sytuacji gdy powierzchnia na działce na warstwach się liczy poprawnie,
 • dodanie skrótów klawiszowych do ikonek markerów w okienku z wyborem obszaru,
 • dodanie skrótów klawiszowych do ikonek w okienkach z eksportem/importem warstw,
 • dodanie możliwości eksportu baz działek/konturów/użytków do dxf-a na warstwy o nazwach zaczynających się od nazwy bazy,
 • eksport punktów granicznych do formatu SWDE,
 • eksport punktów granicznych do uniwersalnego formatu tekstowego na podstawie wybranego wzorca (wzorce można definiować w podkatalogu EWMAPY Wzorce\Punkty\Eksport).

Uaktualnienie do wersji 10.18:

 • dodanie opcji niestandardowego kryterium wyboru działki/konturu/użytku z obszaru,

Opcja ta zmienia dotychczasowe kryterium zaliczenia działki do zaznaczonego obszaru. Dotychczas działka była traktowana jako znajdująca się w obszarze, jeśli jakiś jej punkt graniczny należał do tego obszaru (wybór działek z okna wyboru) lub jakiś fragment działki pokrywał się z obszarem. Od wersji 10.18 po załączeniu tej opcji działka zostanie zaliczona do obszaru, jeśli punkt centralny działki (zazwyczaj ten sam co punkt wstawienia numeru) będzie w obszarze.

 • eksport działek, konturów, użytków, warstw i obiektów do formatu GML.

Uaktualnienie do wersji 10.17:

 • dodanie możliwości importu kąta skręcenia tekstu lub symbolu podczas importu z shapefile na warstwy lub do bazy obiektów,
 • poprawka eksportu łuków do dxf-a przy jednoczesnej transformacji współrzędnych,
 • dodanie opcjonalnego pytania przy starcie programu o pobieranie licencji z sieciowego klucza sprzętowego NetHasp,
 • obsługa opcji katalogu warstw wymuszająca eksport z pełną precyzją,
 • obsługa opcji katalogu warstw zabraniająca tworzenia warstw i modyfikacji parametrów warstw podczas importów,
 • zapewnienie współpracy z programem ADRES 3 odnośnie eksportów do GML,
 • dodanie skrótów klawiszowych (ctrl-d, ctrl-p) do szukania działek i punktów granicznych,
 • dodanie skrótów klawiszowych (ctrl-1…4) do aktywacji markerów punktowych,
 • zablokowanie możliwości wejścia do konfiguracji dla niezalogowanego użytkownika w programie skonfigurowanym z autoryzacją.

Uaktualnienie do wersji 10.16:

 • dodanie do EWMAPY VIEW możliwości zmiany nagłówka podwarstwy,
 • dodanie skrótów klawiszowych do niektórych operacji w eksploratorze (pomocne do robienia makr w menu widoczności),
 • dodanie wyliczania maksymalnej różnicy powierzchni ewidencyjnej i rzeczywistej do przenoszenia pól, wydruku pól oraz wydruku działek, punktów i czołówek,
 • dodanie do konfiguracji możliwości określenia czy połączenia działek/konturów/użytków mają być kreślone grubą linią po otwarciu bazy,
 • dodanie możliwości wyboru rastrów w menu widoczności poprzez podanie nazwy katalogu z rastrami lub z podaniem nazwy pliku która zawiera znaki *?,
 • dodanie możliwości skorzystania ze słownika obrębów przy wyszukiwaniu działek i punktów,
 • import obrębów i jednostek ewidencyjnych z SWDE jako działek.

Ostatni dodatek jest zwłaszcza pomocny przy zaczytywaniu danych z programu TERYT 2 w celu zaimportowania nie tylko samych granic obrębów i jednostek ewidencyjnych, ale także pełnych informacji o punktach granicznych. Podczas importu do jakiejś dodatkowej bazy działek numer obrębu WWPPGG_R.XXXX będzie zaczytany do bazy działek jako:

 • GGR-XXXX przy standardowych ilościach znaków przeznaczonych na poszczególne segmenty numeru działki (ilości te określa się przy tworzeniu bazy działek),
 • WWPPGGR-XXXX przy co najmniej 7 znakach przeznaczonych na numer obrębu w bazie działek.

Numer jednostki ewidencyjnej będzie zaczytany do bazy działek jako:

 • WWPP-GGR przy standardowych ilościach znaków przeznaczonych na poszczególne segmenty numeru działki,
 • WWPPGGR przy co najmniej 7 znakach przeznaczonych na właściwy numer działki w bazie.

Uaktualnienie do wersji 10.15:

 • dostosowanie EWMAPY do współpracy z Bankiem Osnów 3.00 na bazie Firebird,
 • zabezpieczenie przed usuwaniem zawartości warstw (użycie "czerwonego kosza" w eksploratorze),
 • tworzenie markera polilinii z działek/konturów/użytków i szrafur,
 • możliwość usuwania elementu, modyfikacji pozycji i modyfikacji parametrów z poziomu informacji o elemencie na warstwach.

Uaktualnienie do wersji 10.14:

 • korekta wyliczania maksymalnej różnicy powierzchni ewidencyjnej i obliczonej.

Uaktualnienie do wersji 10.13:

 • dodanie obsługi modyfikacji obiektów (zarówno w trakcie edycji obiektu, jak i poza nią) przy operacji zatrzask do linii dzieli połączenie (jeśli to połączenie było częścią jakichś obiektów),
 • dodanie wyliczania maksymalnej różnicy powierzchni ewidencyjnej i obliczonej w info o działce na podstawie rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów geodezyjnych z dnia 9 listopada 2011 roku.

Uaktualnienie do wersji 10.12:

 • szrafura obiektów na podstawie pliku z listą obiektów,
 • umożliwienie edycji połączeń działki/konturu/użytku w ramach operatu innego niż niezatwierdzony operat którym zmodyfikowano punkt graniczny tej działki w bazie Firebird,
 • przyspieszenie działania wyszukiwania pierwszego wolnego numeru punktu na bazach Firebird,
 • wsadowy eksport działek do shapefile,
 • wsadowy eksport obiektów do shapefile,
 • opcja dołączania nazwy katalogu z warstwami do nazwy warstwy przy eksporcie do DXF-a,
 • pozycjonowanie działki z okienka przeglądarki działek szrafuruje wybraną działkę,
 • dodanie marginesu do pozycjonowania działki w okienku przeglądarki działek,
 • ustawianie stanu na dzień w eksploratorze dotyczy także działek, konturów i użytków,
 • dodanie eksportu odnośników numerów działek, konturów, użytków i punktów do formatu DXF.

Uaktualnienie do wersji 10.11:

 • dodano obsługę kluczy sprzętowych NetHASP.

Od wersji 10.11 EWMAPA ma możliwość obsługiwania sieciowych kluczy sprzętowych NetHASP. Klucz taki podłącza się do komputera, który pełni rolę serwera z którym komunikuje się stacja robocza i w zależności od ustawień pobiera licencję na używanie określonej funkcjonalności EWMAPY zabezpieczonej przed użyciem bez klucza sprzętowego.

W celu skorzystania z sieciowego klucza sprzętowego NetHASP, na serwerze, do którego klucz będzie podłączony należy w pierwszym kroku zainstalować sterowniki do klucza dostarczone razem z EWMAPĄ na dysku instalacyjnym w archiwum NetHASP.zip (po rozpakowaniu sterowniki w formie instalatora „okienkowego“ znajdują się w katalogu Sentinel_HASP_Run-time_setup; instalator dostępny z linii poleceń znajduje się w katalogu Sentinel_HASP_Run-time_cmd_line). Wszystkie dostępne w archiwum nethasp.zip sterowniki i programy przeznaczone są dla systemów Windows i pobrane ze strony producenta kluczy: http://www3.safenet-inc.com/support/hasp/vendor.aspx. Na tej stronie dostępne też jest oprogramowanie dla innych systemów operacyjnych. Po zainstalowaniu sterowników do klucza należy na serwerze zainstalować jeszcze HASP License Manager, który będzie odpowiedzialny za udostępnianie stacjom roboczym licencji na zabezpieczoną funkcjonalność EWMAPY. Instalator HASP License Manager dostępny jest w archiwum nethasp.zip (po rozpakowaniu znajduje się w katalogu HASP_LM_setup). Jeśli wcześniej na serwerze były już wykorzystywane sieciowe klucze sprzętowe NetHASP pochodzące z innego oprogramowania niż EWMAPA, instalowanie sterowników, jak i License Managera nie jest potrzebne, można wtedy bez żadnych dodatkowych czynności klucz wpiąć w wolne gniazdo USB.

Dodatkowo w archiwum nethasp.zip dostępny jest instalator programu HASP Monitor (po rozpakowaniu dostępny w katalogu Monitor_Setup), który można zainstalować na serwerze lub innym komputerze. Służy on między innymi do monitorowania wykorzystania sieciowego klucza sprzętowego przez użytkowników i pokazuje jacy użytkownicy aktualnie pobierają licencję i na jaką zabezpieczoną funkcję.

W katalogu w którym zainstalowany jest HASP License Manager (w przypadku Windows XP jest to plik nhsrvice.exe w katalogu \windows\system32) można umieści plik konfiguracyjny o nazwie nhsrv.ini (przykładowy plik znajduję się w archiwum nethasp.zip), który umożliwia określenie, jakie protokoły sieciowe będą służyły do komunikacji ze stacjami roboczymi, a także np. ograniczenie dostępu wymienionym komputerom do serwera licencji. Po stronie stacji roboczej, także można stworzyć plik konfiguracyjny o nazwie nethasp.ini (którego przykładowa zawartość znajduje się w archiwum nethasp.zip w katalogu TCPIP_Nethasp, a pełny opis możliwości konfiguracyjnych w katalogu Standard_Nethasp). W pliku tym można określić w jaki sposób program np. EWMAPA ma łączyć się z HASP License Managerem. Plik nethasp.ini należy umieścić w katalogu z programem (będzie on także znaleziony, jeśli znajdzie się w katalogu Windows, lub w katalogu systemowym Windows, lub na ścieżce przeszukiwań).

Licencje z klucza NetHASP są pobierane przez EWMAPĘ na starcie programu. EWMAPA pobiera licencję na daną zabezpieczoną funkcję tylko, jeśli użytkownik wcześniej określił w konfiguracji EWMAPY (menu Baza›Konfiguracja›Inne›Sieciowy klucz sprzętowy), że program ma to zrobić. Po zmianie tej konfiguracji będzie ona zastosowana przy następnym uruchomieniu EWMAPY. Dotychczasowe klucze HASP używane z EWMAPĄ dalej mogą być używane na starych zasadach. Jeśli „zwykły“ klucz jest wpięty do stacji roboczej, to w pierwszej kolejności EWMAPA będzie korzystać z niego i nie będzie pobierać licencji na daną funkcję z klucza NetHASP, jeśli ta funkcja jest dostępna w kluczu wpiętym lokalnie. W podanym wyżej miejscu konfiguracji EWMAPY można dokonywać także zdalnych uaktualnień klucza po wcześniejszym skontaktowaniu się z GEOBID sp. z o.o.

Dodatkowo od wersji 10.11 EWMAPY w menu Pomoc›Informacja o kluczach sprzętowych, można wyświetlić okienko informujące, czy EWMAPA „widzi“ podłączony lokalnie klucz oraz zobaczyć tabelkę z informacjami o licencjach z klucza NetHASP.


Uaktualnienie do wersji 10.10:

 • info o działce zostawia zaszrafurowane działki w przypadku kliknięcia opcji "sumuj powierzchnię",
 • dodanie możliwości tworzenia rastrów z długim tytułem jednoczłonowym do 50 znaków,
 • synchronizacja zmian w operatach w bazie FB z zewnętrzną bazą operatów.

W sytuacji prowadzenia baz EGiB na bazie Firebirda oraz pozostałej treści mapy w tradycyjnych strukturach bazodanowych, powstaje potrzeba prowadzenia dwóch baz operatów (oddzielnej dla bazy EGiB i dla pozostałej treści).
W celu zaoszczędzenia sobie kłopotów z dodawaniem operatów do obydwu baz, dodaliśmy mozliwość synchronizowania zmian wprowadzanych w bazie operatów na Firebirdzie z zewnętrzną bazą operatów. Synchronizacja polega na identycznej modyfikacji zewnętrznej bazy operatów w sytuacji, kiedy modyfikuje się bazę operatów w ramach EGiB (nie dotyczy importu z pliku tekstowego). Dodatkowo w momecie aktywacji operatu z bazy FB, aktywuje się (a kiedy go jeszcze nie ma w bazie to najpierw dodaje się) identyczny operat z bazy zewnętrznej. Opcja synchronizacji jest dostępna w konfiguracji bazy FB.


Uaktualnienie do wersji 10.09:

 • odczyt i zapis markerów typu polygon i polylinia do pliku,
 • dorobienie rozszerzalności okienek informacji o obiekcie i zapisu obiektu,
 • wyszukiwanie punktów we wszystkich bazach działek, konturów i użytków w przypadku wyboru punktu przez wskazanie w celu np. informacji o punkcie, edycji, usunięcia itp.
 • dodanie opcji (menu Baza/Konfiguracja/Działki.../Ustawienia ogólne) szrafurowania w informacji o działce/konturze/użytku zamiast zaznaczania obwodnicy,
 • dodatki w pobieraniu współrzędnych (dodanie przycisku wyboru aktywnej podwarstwy tekstowej; przypisywanie aktywnego operatu dla tekstów przy zapisie na wartwę; uwzględnianie układu współrzędnych przy kopiowaniu do schowka),
 • dodanie możliwości wyłączenia pytania o opis dodawanego przez wskazanie punktu przy wpasowaniu rastra,
 • nowy rodzaj interfejsu pytającego dla obiektów.

Interfejs pytający 3 jest nowym typem interfejsu, który jest związany z całą bazą obiektów, a nie poszczególnymi kodami obiektów. Po dodaniu takiego interfejsu w konfiguracji obiektów i otworzeniu baz obiektów, interfejs pojawi się na liście interfejsów pytających znajdującej się na odpowiedniej listwie narzędziowej. Można za jego pomocą wybierać kilka obiektów i otrzymywać informację o nich wszystkich na raz. Interfejsy pytające można wymiennie konfigurować jako pytające typu 2 lub 3. Interfejsem pytającym 3 jest interfejs w Winplanie od wersji 1.08.


Uaktualnienie do wersji 10.08:

 • umożliwienie usuwania przez wskazanie zablokowanych do edycji (przez samego siebie) izolowanych punktów granicznych,
 • eksport rastrów wybranych do wizualizacji w formacie EVR do wybranego katalogu,
 • dodanie opcji nie wyświetlania powierzchni zaokrąglonych do zera w okienku informacji o działce w zakładce rozliczenie działki,
 • zastąpienie zaznaczania przez filtr w oknie przeglądania punktów/działek/konturów/użytków przez zaznaczanie przez okno wyboru.

Uaktualnienie do wersji 10.07:

 • sprawdzanie obecności pliku ewusr.ini także w katalogu EWMAPY (do tej pory ten plik mógł znajdować się w katalogu Windows)
 • logowanie na podstawie nazwy użytkownika z Windows (po ustawieniu odpowiedniej opcji w nowym menadżerze użytkowników)
  Po włączeniu tej opcji EWMAPA nie będzie sie pytała o nazwę użytkownika i hasło w sytuacji, jeśli nazwa użytkownika zalogowanego do systemu Windows zgadza się z nazwą użytkownika w EWMAPIE.
 • otwarcie bazy obiektów w trybie wyłącznym
  Funkcja ta ma pomóc użytkownikowi w wykonaniu operacji, które mogą się wykonać tylko w sytuacji, kiedy nikt inny nie korzysta z bazy (np. kontrola bazy lub edycja struktury danych dodatkowych). Użycie tej funkcji przez jednego użytkownika powoduje zamknięcie bazy u wszystkich innych, którzy bazę mają otwartą, ale nie wykonują w danej chwili żadnych operacji na bazie. Osoba, która otworzy bazę obiektów w trybie wyłącznym powinna jak najszybciej wykonać niezbędne czynności po czym wrócić do trybu współdzielonego, żeby u innych użytkowników ponownie automtycznie baza się otworzyła.
 • poprawienie funkcji (dodanej w wersji 10.06) usuwania duplikatów na warstwach, która niepoprawnie funkcjonowała z warstwami, które tworzyły obiekty.

Uaktualnienie do wersji 10.06:

 • eksport wszystkich odczytanych rastrów,
 • dodanie możliwości ustawienia w konfiguracji, czy zmiany położenia numerów działek, konturów, użytków i punktów mają być domyślnie zapisywane, czy nie,
 • dodanie pozycjonowania okna z wyświetlaną mapą do aktualnie wybranego punktu w przeglądarce punktów granicznych,
 • dodanie wyszukiwania pierwszego wolnego numeru obiektu oraz pierwszego po ostatnim w okienku z zapisem obiektu,
 • zmiana kryterium przynależności obiektu do obszaru we wszystkich funkcjach, gdzie taki wybór jest możliwy np. w eksportach obiektów lub liście obiektów (od wersji 10.06 obiekt powierzchniowy będzie należał do wybranego obszaru, jeśli istnieje jakakolwiek część wspólna tego obiektu z obszarem; obiekt złożony będzie należał do wybranego obszaru, jeśli jakikolwiek jego element przecina obszar lub w nim się zawiera),
 • eliminacja powtarzających się elementów na warstwach w ramach operacji blokowych,
 • dodanie możliwości wstawienia numerów działek, konturów, użytków lub klasoużytków w przygotowaniu do wydruku w obszarze zaznaczonym do wydruku.

Uaktualnienie do wersji 10.05:

 • poprawienie (dodanej w poprzednim uaktualnieniu) funkcji automatycznego dodawania numerów działek/konturów/użytków w przygotowaniu do wydruku na obszarze zaznaczonym markerem wielokątu,
 • automatyczne i ręczne wstawianie numerów klasoużytków w przygotowaniu do wydruku na wybranym przez marker obszrze na podstawie oddzielnych baz konturów i użytków,
 • dodanie możliwości importu z swde budynków bez identyfikatorów,
 • dodanie możliwości przerwania eksportu wielu warstw do formatu tekstowego i dxf'a.

Uaktualnienie do wersji 10.04:

 • poprawienie dopasowania szerokości czcionek przy eksporcie do dxf'a,
 • uzupełnienie eksportu do dxf'a o punkty izolowane przy eksporcie bazy działek,
 • dodanie eksportu do dxf'a ramek wyświetlanych rastrów,
 • uwzględnienie mnożnika linii oraz grubości przy rozbijaniu linii dwuwymiarowych podczas eksportu do dxf'a,
 • dodanie możliwości zmiany szerokości kolumn w okienku z rastrami,
 • uwzględnienie numerów działek do wydruku na odnośnikach przy automatycznym dodawaniu tych numerów z zaznaczonego obszaru,
 • dodanie możliwości automatycznego wstawiania numerów działek/konturów/użytków w przygotowaniu do wydruku z markera wielokątu,
 • dodanie możliwości wyłączenia kontroli numerów punktów ze słownikiem obrębów,
 • dodanie raportu przy odczycie z pliku w oknie wyboru działek/konturów/użytków (raport zawiera błędne linie lub np. działki, których nie ma w bazie),
 • odczyt z pliku w oknie wyboru działek/konturów/użytków akceptuje wiersze z samymi numerami działek bez literki 'd' (wiersz bez literki 'd' lub 'p' traktowany jest jako numer działki/konturu/użytku),
 • usuwanie markerów z obszaru prostokąta.

Uaktualnienie do wersji 10.03:

 • dodanie kojarzenia współrzędnych z obwodnicy działki z punktami wyeksportowanymi luzem w czasie importu z SWDE,
 • dodanie możliwości importu samych danych dodatkowych dla obiektów,
 • informacja o nazwie obrębu w informacji o działce lub punkcie,
 • wczytanie obrębu (np. działek) na podstawie nazwy,
 • grupowe przypisywanie aktywnego operatu dla działek/konturów/użytków,
 • dodanie możliwości używania zmiennych w ułamkach na warstwach tekstowych.

Uaktualnienie do wersji 10.02:

 • poprawiono sposób wyświetlania tekstów o stałej wysokości w serwerze WMS,
 • poprawiono funkcjonowanie warstw na bazach Firebird.

Uaktualnienie do wersji 10.01:

 • szrafura zamkniętych obszarów na warstwach,
 • zrzut na aktywną podwarstwę numerów działek/konturów/użytków z przygotowania do wydruku,
 • rozbudowa okienka informacji o markerze prostokątnym o możliwość wyboru układu współrzędnych,
 • poprawki usprawniające działanie EWMAPY.

Uaktualnienie do wersji 10.00:

 • Mechanizm zmiennych. W programie EWMAPA wartości opisowe znajdujące się na mapie, musiały być wkreślone bezpośrednio na warstwę tekstową. Wersja 10 umożliwia wkreślenie zmiennej (etykiety), której wartość zostanie pobrana z atrybutów opisowych obiektu. Zmiana atrybutu w obiekcie, spowoduje zmianę wizualizacji wszystkich etykiet odwołujących się do atrybutu.
 • Mapy z Internetu. W wersji 9 EWMAPY dodano możliwość podłączania serwisów WMS do baz EWMAPY. Wersja 10 wprowadziła dodatkową funkcjonalność tj. pobieranie danych dystrybuowanych jako „kafelki“, czyli małych, wcześniej przygotowanych fragmentów mapy. Dane w tej postaci są dystrybuowane znacznie szybciej, co wynika z faktu prostoty rozwiązania i braku konieczności pobierania mapy dla całego ekranu (istotne podczas przesuwania mapy). Obecnie wyświetlane mogą być dane „kafelkowe“ dystrybuowane przez geoportal.gov.pl (ortofotomapa, mapa topograficzna i inne) i Open Street Map (mapa samochodowa). Dodatkową zaletą „kafelków“ jest możliwość ustawienia częściowej przezroczystości, co umożliwia uzyskanie efektu przenikania.
 • Eksport/Import do pliku ASCII. Eksport oraz import wielu warstw do pliku tekstowego (ASCII) był dostępny w programie EWMAPA od dawna. W wersji 10 eksportowi danych mogą towarzyszyć informacje o warstwach (definicja warstwy/podwarstwy). Import takiego pliku umożliwia automatyczne utworzenie warstw wraz z ich ustawieniami. Jest to istotne przy wydawaniu danych dla wykonawcy.
 • Dodatkowe opisy punktów granicznych. Użytkownicy wskazywali na konieczność wyświetlania bezpośrednio na mapie dodatkowych informacji o punktach granicznych takich jak cecha, klasa dokładności czy nawet operat źródłowy. W wersji 10 oprócz numeru punktu dane te mogą być wyświetlane. Rozbudowany edytor wyrażeń umożliwia wyświetlenie tekstu powstałego z połączenia kilku atrybutów punktów.
 • Automatyczne rozmieszczanie numerów. W poprzednich wersjach EWMAPY istniała możliwość wstawienia dodatkowych numerów działek, konturów i użytków, tak aby znajdowały się w obszarze wydruku. Wymagało to jednak ręcznej ingerencji i w przypadku złożonego układu działek pochłaniało czas na redakcję. Wersja 10 posiada opcję automatycznego rozmieszczania tych oznaczeń po wskazaniu prostokątnego obszaru.
 • Eksport atrybutów obiektów do html-a. Część użytkowników oczekuje, aby EWMAPA była wydajnym narzędziem GIS z szeroką paletą zastosowań. Wprowadzono importy i eksporty do formatu SHP, stworzono tabele opisowe skojarzone z obiektami EWMAPY, obsługiwane bezpośrednio przez program. Kolejnym krokiem (dostępnym od wersji 9), było wyszukiwanie i wskazywanie na mapie obiektów spełniających określone warunki. Wersja 10 wprowadziła moduł eksportu do postaci html-a danych opisowych zawartych w programie. Format ten umożliwia wygodne przeglądanie danych w przeglądarkach internetowych oraz ich druk. Rozbudowany mechanizm konfiguracji wydruku umożliwia wskazanie atrybutów podlegających wydrukowi. Zastosowanie filtrów daje możliwość ograniczenia zakresu danych. Istnieje także możliwość zapisu i odczytu konfiguracji wydruku.
 • Kontrola numerów i oznaczeń. Podnoszeniu jakości gromadzonych danych służą różne kontrole dostępne w EWMAPIE. W wersji 10 dodano dwie nowe opcje: kontrola numerów działek, konturów, użytków i punktów granicznych zgodnie z G-5 oraz wyszukiwanie kolizji oznaczeń konturów i użytków. Druga opcja jest wyjątkowo złożoną analizą przestrzenną, dokonującą przecięcia konturów z użytkami oraz kontrolującą poprawność oznaczeń - występowania określonych użytków na konturach klasyfikacyjnych.
 • Pozostałe zmiany:
  • konwersja rastrów opisowych (np. rastra wysokościowego) do postaci klasycznego rastra z paletą 256 kolorów lub rastra pełnokolorowego, co umożliwia następnie ich eksport do pliku GeoTiff,
  • dodanie opcji importu numerów operatów do punktów granicznych,
  • dodanie opcji szybkiego wyboru aktywnej podwarstwy do importu lub eksportu,
  • rozszerzenie definicji obiektu powierzchniowego o możliwość dodawania tekstów /symboli/ zmiennych,
  • dodanie opcji „ustal numer“ w bazie konturów i użytków (wcześniej opcja ta była dostępna wyłącznie w bazie Firebird),
  • dodanie możliwości tworzenia odnośnika do numerów punktów z BANKU OSNÓW,
  • dodanie nowego priorytetu w unifikacji punktów ze względu na posiadanie operatu,
  • zamiana elementów na warstwach tekstowych (teksty, ułamki, symbole, zmienne) pomiędzy poszczególnymi typami,
  • określenie warunków wyświetlania warstwy (skale minimalna i maksymalna),
  • możliwość określenia stałej wysokości tekstów na warstwie (wysokość w pikselach).

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 10.20 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 10 FB
Wielkość: 4117134 B
Dodany: 2013-06-24
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 10
Wielkość: 4116933 B
Dodany: 2013-06-24
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 10
Wielkość: 3960430 B
Dodany: 2013-06-24
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 10 VIEW
Wielkość: 3621394 B
Dodany: 2013-06-24
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 106 gości oraz 0 użytkowników.