Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 4 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 4.11:

 • poprawki usterek zauważonych i zgłoszonych przez użytkowników

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 4.10:

 • poprawki drobnych usterek zauważonych i zgłoszonych przez użytkowników

Uaktualnienie do wersji 4.09:

 • poprawki drobnych błędów zgłoszonych przez użytkowników. Zmieniony został także sposób sortowania rastrów w eksploratorze, zamiast dotychczasowej kolejności alfabetycznej zastosowano kolejność wg odczytu.

Uaktualnienie do wersji 4.08:

 • Nową kategorię w operatach - ZUD.
 • Możliwość dodania przedrostka przed numerem punktów, działek i konturów - zgodnie z rozporządzeniem MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dostępne w opcji - konfiguracja baz).
 • Poprawiono zrzut działek na warstwy (zgodnie z opcjami wybranymi do wizualizacji).

Uaktualnienie do wersji 4.07:

 • Możliwość wprowadzania dodatkowych informacji o punktach granicznych - zgodnie z rozporządzeniem MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
  Opcja dostępna jest po wejściu do dopisywania nowych lub modyfikacji istniejących punktów. Dotychczasowe okno podzielone zostało na dwie zakładki: dane podstawowe i dane opisowe. Po wejściu do zakładki dane opisowe aby uaktywnić możliwość gromadzenia dodatkowych danych należy wybrać pozycję Utwórz tablicę danych opisowych (operacja jednorazowa).
  Zgromadzone dodatkowe informacje dostępne są zawsze w opcji przeglądania punktów - informacja o wskazanym punkcie.
 • Możliwość eksportu i importu dodatkowych danych dotyczących punktów.

Uaktualnienie do wersji 4.06:

 • dodano możliwość zmiany położenia numerów punktów osnowy odczytywanych z Banku Osnów.

Uaktualnienie do wersji 4.05:

 • interfejs szrafurujący może zwracać listę działek, które zaszrafurował,
 • usunięto także zauważone i zgłoszone usterki.

Uaktualnienie do wersji 4.04:

 • kopiowanie elementów z działek na warstwy,
 • raport z przeliczeń pomiędzy układami,
 • przenoszenie numerów punktów granicznych do raportu z obliczeń, gdy linia bazowa jest oparta o punkty z działek,
 • możliwość określenia liczby kopii wyrysów,
 • dodano możliwość zmiany kategorii operatu,
 • wpasowanie GeoTIFFa.

Uaktualnienie do wersji 4.03:

 • dodano obsługę plików TFW podczas tworzenia rastra,
 • możliwość justyfikacji i obcinania numerów punktów z Banku Osnów,
 • dodano możliwość usuwania markerów przez wskazanie,
 • usunięto także zauważone i zgłoszone usterki.

Uaktualnienie do wersji 4.02:

 • uzupełniono pozycję menu o listę aktualnie otwartych baz

Uaktualnienie do wersji 4.01:

 • poprawiono odczyt elementów ze wskazanego obszaru

Uaktualnienie do wersji 4.00:

 • Optymalizacja obsługi programu
  • nowa opcja przesuwania "rączka" umożliwiająca przesuwanie poprzez przeciąganie obrazu na ekranie; tryb ten jest także dostępny podczas wprowadzania danych - wystarczy nacisnąć klawisz Shift i przeciągnąć obraz,
  • edycja i tworzenie własnych listew narzędziowych - usuwanie i wstawianie przycisków; przenoszenie przycisków pomiędzy listwami,
  • odczyt pozycji markerów z pliku.
 • Układy współrzędnych, transformacje
  • wsparcie dla różnych układów współrzędnych: 1965, 1942, 1992, 2000; kreślenie podziału arkuszowego dla map topograficznych, transformacja danych pomiędzy wszystkimi układami (możliwa jest także transformacja pomiędzy strefami układu 65); transformacja rastrów, przeliczanie współrzędnych (także geograficznych); dodatkowa listwa narzędziowa ze współrzędnymi w innym układzie niż układ mapy,
  • transformacje wielomianowe wysokiego rzędu (do transformacji układów lokalnych).
 • Zmiany w obiektach
  • edycja warstw podczas edycji obiektów (równoczesna edycja warstw i obiektów),
  • import pól użytkownika dla obiektów,
  • przecięcie obiektów liniowych z obiektami powierzchniowymi lub działkami, np. analiza położenia przewodów w stosunku do działek.
 • Współpraca z innymi programami, interfejsy
  • współpraca z nową wersją Banku Osnów - wizualizacja punktów znajdujących się w banku,
  • współpraca z nową wersją systemu OŚRODEK WINDOWS - wizualizacja działek, wyświetlanie informacji o KERG-u i operatach, wizualizacja i edycja zakresów
  • rastrowych i działkowych na tle mapy,
  • nowy typ interfejsu umożliwiający współpracę z odbiornikami GPS.
 • Zmiany w bazie działek i punktów
  • usunięcie punktu granicznego poprzez wskazanie na mapie (punkt musi być punktem izolowanym),
  • odczyt konturów klasyfikacyjnych poprzez podanie numeru,
  • eksport dodatkowych działek i konturów do postaci ASCII (wygodne podczas wydawania danych z jednego obszaru z wielu baz równocześnie),
  • filtr do punktów granicznych,
  • zaznaczanie działek i punktów z wykorzystaniem filtrów.
 • Rastry
  • scalenie rastrów (w tym także mozaikowanie ortofotogramów),
  • edycja rastra z podglądem treści wektorowej, dodatkowa opcja powiększania obrazu rastrowego podczas jego edycji,
  • możliwość pracy i przechowywania rastrów 16 M kolorów w postaci nieskompresowanej,
  • obliczanie kubatury zamkniętego obszaru przy użyciu rastra wysokościowego.
 • Pozostałe zmiany
  • kreślenie mapy do pliku BMP,
  • automatyczne ustalanie styków linii specjalnych (odpowiednie łamanie i przycinanie); automatyczne przesuwanie wzorca,
  • import operatów,
  • poszerzenia działania kreatora nowej bazy,
  • wektorowe szrafury (gęstość definiowana przez użytkownika),
  • raport z obliczeń podczas operacji kartowania z wykorzystaniem linii bazowej,
  • automatyczna generacja stron WWW - możliwość zaprezentowania mapy w Internecie.
 • Mała EWMAPA
  • w Małej EWMAPIE dodano pełną obsługę obiektów.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 4.11 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 4
Wielkość: 1461540 B
Dodany: 2005-05-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 4
Wielkość: 1405224 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 178 gości oraz 2 użytkowników.