Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 6.5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 6.5.03:

 • W wersji 6.5.03 poszerzono zakres kontroli poprawności danych na warstwach i dlatego zalecamy aktualizacje z poprzednich wersji 6.5
 • Pozostałe zmiany:
  • możliwość wyłączenia z eksportu do SWDE listy klas konturów (zamiast pojedynczej klasy; poszczególne klasy oddzielone powinny być przecinkiem),
  • poprawienie eksportu i importu do/z SWDE działek i konturów z enklawami zaczepionymi jednym punktem z konturem zewnętrznym,
  • dodanie pola pozyskanie do danych podczas eksportu obiektów do shapefile,
  • usunięty pojawiający się na niektórych komputerach problem ujawniający się komunikatem 'Canvas does not allow drawing'.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 6.5.02:

 • dodanie możliwości określenia przedziału mianowników numerów działki po podziale,
 • dodanie możliwości wyboru czy nadpisywać pole uzupełnione czy nie w grupowej modyfikacji parametrów punktu,
 • poprawienie wyświetlania szrafur wektorowych z enklawami.

Uaktualnienie do wersji 6.5.01:

 • wyeliminowanie problemu nie uruchamiania się EWMAPY na Win XP z użytkownika ograniczonego,
 • dodanie wyboru (wszystko, kontury, użytki) przy eksporcie do SWDE z bazy klasoużytków,
 • dodanie eksportu do SWDE nazwy własnej jednostki ewidencyjnej,
 • dodanie możliwości traktowania arkusza mapy w numerach działek i punktów jako obrębu podczas eksportu do SWDE,
 • dodanie filtrowania względem numeru obrębu przy eksporcie działek, budynków, konturów i użytków do SWDE,
 • wyeliminowanie problemów z przerysowaniem mapy na komputerach z procesorem Pentium 4 HT,
 • dodawanie i usuwanie polilinii do (z) bloku.

Uaktualnienie do wersji 6.5.00:

GEOBID sp. z o.o. w Katowicach informuje, że prowadzi prace nad nową wersją programu EWMAPA (wersja 7.0), która w zakresie ewidencji gruntów i budynków będzie funkcjonowała w oparciu o jedną bazę danych geometrycznych i opisowych, to jest bazę SQL Firebird.

Ponieważ w ciągu minionego roku wykonaliśmy na życzenie naszych użytkowników cały szereg dodatkowych funkcji w programie EWMAPA, zdecydowaliśmy o wypuszczeniu na rynek programu EWMAPA w wersji 6.5.

Dodatkowe funkcje w wersji 6.5 będą szczególnie przydatne przy zakładaniu ewidencji dróg i wykonywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Duży nacisk położyliśmy także na poszerzenie funkcjonalności istniejących modułów.

 • Nowości w wersji 6.5:
  • Pomiar długości fragmentu markera polilinii - wyświetlanie długości zarówno w trybie dynamicznym, jak i poprzez kliknięcie. Opcja bardzo przydatna podczas ustalania kilometrażu drogi oraz położenia obiektów w pasie drogowym lub innych pomiarów po łamanej.
  • Wstawianie markerów na polilinii - opcja umożliwiająca wstawianie markerów w określonym odstępie, np. hektometrów.
  • Szrafury wektorowe - określenie grubości brzegów, możliwość zapamiętania parametrów dla każdego poligonu z osobna. Dodano opcję przycinania grubych linii szrafury do obrysu konturu. Dzięki tej opcji istnieje możliwość szrafurowania planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Ręczne tworzenie szrafur z obwodnicy działki lub konturu.
  • Wpasowanie / przeliczanie współrzędnych - tworzenie punktów łącznych w postaci siatki. Opcja ta pozwala przy wpasowaniu afinicznym lub wielomianowym na automatyczne wygenerowanie punktów łącznych oraz automatyczne pozycjonowanie kolejnego punktu (podobnie jak przy wpasowaniu precyzyjnym). Siatka, na podstawie której generowane są punkty, może być także siatką geograficzną.
  • Wywołanie interfejsów z menu widoczności - możliwość maksymalnego uproszczenia obsługi EWMAPY dla osób, które z programu korzystają sporadycznie w trybie przeglądania.
  • Modyfikacja parametrów działki przez wskazanie.
  • Grupowa modyfikacja parametrów punktów granicznych - możliwość szybkiego uzupełniania danych dodatkowych przy punktach.
  • Rozbijanie linii złożonych przy eksporcie do DXF. To opcjonalne ustawienie umożliwia wygenerowanie "obrazkowego" DXF-a - wszystkie linie specjalne (np. żywopłot, ogrodzenie trwałe) są eksportowane jako elementy składowe.
  • Eksport z bloków do formatu tekstowego wielu warstw - ułatwione wydawanie danych w ograniczonym zakresie, np. o określonym czasie powstania lub określonym operacie (dokumencie źródłowym).
  • Tworzenie markera polilinii z działek i szrafur.
  • Tworzenie markera powierzchniowego z obiektu powierzchniowego.
  • Dodawanie aktywnego obiektu do markera.
  • Obliczanie długości w trzech wymiarach.
  • Kopiowanie wyników pomiarów do schowka.
  • Możliwość dodawania poprawki odwzorowawczej przy czołówkach.
  • Możliwość skonfigurowania alternatywnej bazy operatów dla dodatkowych baz działek i konturów klasyfikacyjnych.
  • Możliwość wyświetlania na ekranie grubości drukarkowych - łatwa ocena wyglądu przygotowywanego wydruku.
  • Obsługa "kółka" myszy - płynne skalowanie.
  • Przesuwanie obrazu przy użyciu trzeciego przycisku myszy (naciśnięcie "kółka").
  • Określenie skali dla generatora linii specjalnych.
  • Możliwość zapisu śladu "wędrujących markerów" - automatyczny zapis na warstwę współrzędnych z GPS.
  • Analiza powtarzania się numerów właściwych konturów.
  • Analiza występowania liter w numerach działek, konturów, punktów.
 • Równocześnie informujemy, że dalsze prace związane z importem i eksportem do SWDE, będą się odbywać w ramach wersji 6.5.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 6,5.03 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 6.5
Wielkość: 2090257 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 6.5
Wielkość: 2004668 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 6.5 VIEW
Wielkość: 1972154 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

 

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.