Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 6 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 6.10:

 • poprawienie wyświetlania ikonek markerów w kilku okienkach,
 • dodanie raportowania już istniejących działek i punktów przy zmianie numerów całymi obrębami,
 • dodanie możliwości eksportu do SWDE budynków przez podanie typu bazy.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 6.09:

 • dodanie opcji umożliwiającej traktowanie wyboru układu 1965 w konfiguracji jako empiryczny 1965,
 • dodanie możliwości wyświetlania numerów działek i punktow zgodnie z G-5,
 • uwzględnienie podobiektów powierzchniowych przy eksporcie do SWDE jednostki ewidencyjnej, obrębu i rejonu statystycznego zbudowanych z kilku odrębnych enklaw w ramach jednego obiektu złożonego,
 • uwzględnienie erraty do instrukcji G-5 dotyczącej numeracji punktów (z granicy państwa lub województwa) podczas importu z SWDE (eksport po staremu).

Uaktualnienie do wersji 6.08:

 • uwzględnianie jednostki (zazwyczaj 0.001 m) i parametru GO z Microstation przy przeliczaniu współrzędnych po odczycie CITów,
 • dodanie prefiksu do identyfikatorów obiektów przy eksporcie do SWDE na życzenie ARiMR,
 • dołączanie sum kontrolnych - CRC, usuwanie komentarzy, tworzenie dokumentu autoryzacji podczas eksportu do SWDE,
 • dodanie obsługi pól danych dodatkowych punktów granicznych: RZG, NPRG, LPRG w czasie eksportu i importu z SWDE,
 • odczyt plików .geo

Uaktualnienie do wersji 6.07:

 • przenoszenie operatów podczas zrzutu działek na warstwy i odwrotnie,
 • możliwość wizualizacji współrzędnych punktów z Banku Osnów (od v. 2.00) ze wszystkich układów współrzędnych,
 • zmiana sposobu wyświetlania okienka informacyjnego z Banku Osnów (od v. 2.00) w celu wyeliminowania efektu nieodświeżania okienka EWMAPY,
 • uwzględnianie nieznaczących zer w autoinkrementacji numerów punktów np. podczas rezerwacji,
 • zamiana X z Y podczas tworzenia plików *.geo,
 • zmiana sposobu tworzenia identyfikatorów obiektów eksportowanych do SWDE,
 • optymalizacja odczytu wysokości z siatki prostokątów (model terenu - typ=3),
 • dodanie funkcji szukania użytkownika w managerze użytkowników,
 • obsługa kilkunastu predefiniowanych układów lokalnych:
  • Borowa G. Śląsk,
  • Gdańsk,
  • "GOLINA",
  • Kraków,
  • Łódź,
  • Rauenberg,
  • Rzeszów,
  • St. Wola,
  • Szczecin,
  • Warszawa-25,
  • Warszawa-75,
  • Wrocław,
  • Zielona Góra.

Uaktualnienie do wersji 6.06:

 • możliwość automatycznego wstawiania w formatce godeł sekcji sąsiednich w stosunku do sekcji drukowanej na podstawie nowych parametrów: GN - godło sekcji z kierunku północnego,
  GNE - godło sekcji z kierunku północno-wschodniego,
  GE - godło sekcji z kierunku wschodniego,
  GSE - godło sekcji z kierunku południowo-wschodniego,
  GS - godło sekcji z kierunku południowego,
  GSW - godło sekcji z kierunku południowo-zachodniego,
  GW - godło sekcji z kierunku zachodniego,
  GNW - godło sekcji z kierunku północno-zachodniego,
 • dodanie analizy przecinających się połączeń działek,
 • poprawa generowania raportów z analizy małych kątów,
 • analiza powtarzających się numerów punktów i działek podczas indeksowania bazy,
 • zmiana numerów dla punktów i działek wybranych przez okno wyboru,
 • numery punktów na granicach zgodne z G5 podczas importu i eksportu do SWDE;
  w celu poprawnego eksportu do SWDE numer punktu na granicy powinien mieć format: s-x, gdzie x to numer punktu, s to stały tekst:
  PL dla punktów na granicy kraju,
  W dla punktów na granicy województw,
  P dla punktów na granicy powiatów,
  G dla punktów na granicy gmin,
  J dla punktów na granicy jednostek ewidencyjnych nie pokrywającymi się z granicami gmin,
  O dla punktów na granicy obrębów.

Uaktualnienie do wersji 6.05:

 • wpasowanie wielomianowe rastrów,
 • dodatki i modyfikacje odnośnie importu i eksportu SWDE,
 • zaokrąglanie współrzędnych punktów przy transformacji bazy działek,
 • dodanie wirtualnej drukarki tworzącej raster EVR.

Uaktualnienie do wersji 6.04:

 • dodanie do konfiguracji wysokości numerów punktów osnowy z Banku Osnów,
 • możliwość sortowania poligonów kolorami w szrafurze,
 • import cech, stabilizacji, operatów i danych dodatkowych punktów przy imporcie działek z shapefile,
 • zmiana numerów punktów z autonumeracją,
 • możliwość wycofania się z kilku ostatnich operacji powiększania treści mapy,
 • mozliwość wstawiania obiektów OLE na warstwę tekstową.

Uaktualnienie do wersji 6.03:

 • poprawiono błędne sporządzanie wyrysu z użyciem markera dowolnego obszaru.

Uaktualnienie do wersji 6.02:

 • eksport użytków do SWDE z bazy konturów,
 • eksport użytków i konturów do SWDE ze wspólnej bazy konturów,
 • dodanie możliwości wyłączania konturów określonej klasy z eksportu do SWDE,
 • zmiana G5KKL na G5G_KKL w eksporcie do SWDE,
 • poprawione zamykanie budynków w przypadku łuków i kół,
 • możliwość wyselekcjonowania interfejsów ciagłych do obiektu spośród skonfigurowanych,
 • dodanie możliwości robienia kwadratowych pikseli przy eksporcie wielu rastrów,
 • import z shapefile na warstwy.

Uaktualnienie do wersji 6.01:

 • umożliwiono ładowanie rastrów z menu widoczności (operacja: odczytaj całość, rodzaj danych: rastry, ścieżka: ścieżka dojścia do plików z rastrami),
 • dodano uproszczoną analizę pliku SWDE podczas importu (tylko grafika),
 • dodano funkcję sprawdzania unikalności tekstów na warstwie lub podwarstwie,
 • dodano możliwość tworzenia szrafur z brzegami i bez brzegów.

Uaktualnienie do wersji 6.00:

 • EWMAPA w wersji 6 jest kontynuacją linii rozwojowej EWMAPY. Kolejna wersja bazuje na tych samych danych (nie jest wymagana konwersja), pomimo poszerzenia możliwości o czcionki TrueType na warstwach tekstowych. Wersja EWMAPA 5 dzięki symbolom rastrowym poszerzała możliwości użycia programu w drogownictwie. Obecna wersja dzięki markerowi liniowemu oraz strefom buforowym znacznie ułatwia tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo do programu dołączone zostało przykładowe rozwarstwienie oraz linie i symbole do tworzenia planów technicznego zagospodarowania terenu.
 • Najważniejsze zmiany w stosunku do wersji 5:
  • Import oraz eksport do SHP - dotyczy zarówno obiektów EWMAPY, jak i działek - możliwość wymiany danych z ArcInfo czy MapInfo.
  • Czcionki TrueType na warstwach tekstowych - oprócz tradycyjnych czcionek wektorowych teksty mogą być pisane przy użyciu czcionek systemu Windows.
  • Nowy marker: polilinia - tworzenie markera algorytmem najkrótszej ścieżki, obliczanie długości, zrzut na warstwy, wyznaczanie stref buforowych, edycja markera (wstawianie, usuwanie węzłów), wybór działek do interfejsu według tego markera (np. działki leżące na przewodzie energetycznym), odłożenie równoległe.
  • Edycja polilinii - możliwość przesunięcia równoległego całej polilinii.
  • Nowy algorytm przecięcia baz - rozwiązanie alternatywne do obecnie stosowanego.
  • Wskazywanie obszaru przezroczystości dla rastra pełnokolorowego.
  • Zatrzask dzielący - zatrzask na linię, który ją dzieli.
  • Pomiar kąta.
  • Aktywowanie obiektu poprzez interfejs.
  • Szrafura działek z dodatkowym oznaczaniem markerem.
  • Szrafurowanie działek wskazanych w interfejsie pytającym - ułatwia orientację, które działki już oznaczono.
  • Raster monochromatyczny może mieć określony kolor (barwa jest zapisywana w pliku evr).
  • Możliwość określenia widoczności baz działek dla interfejsu pytającego.
  • Nowy mechanizm interfejsu do współrzędnych.
  • Zrzut dodatkowych numerów działek (generowanych podczas przygotowania wydruku) na warstwy.
  • Informacja o otwieranych bazach/plikach.
  • Zapis wszystkich edytowanych rastrów.
 • Równocześnie informujemy, że w momencie wprowadzenia wersji 6, nie będzie dalej rozwijana wersja 5. Dotyczy to także implementacji stale zmieniającego się formatu SWDE.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 6.10 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 6
Wielkość: 2224192 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 6
Wielkość: 2149432 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 6 VIEW
Wielkość: 2104805 B
Dodany: 2014-01-17
Rozpocznij pobieranie

 

Odwiedza nas 126 gości oraz 0 użytkowników.