Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 7 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 7.17:

 • dodano obsługę godła układu 1965 w skali 1:500 w formacie xxx.xxx.xxxx
 • przekazywanie skonfigurowanego numeru jednostki ewidencyjnej do okienka eksportu do SWDE oraz do danych organizacyjnych SWDE,
 • poprawienie funkcjonowania konfiguracji, eksportów, importów itp z lokalnymi dla katalogu warstw bibliotekami linii i symboli,
 • zmiana strategii blokowania działek do edycji: w przypadku wybrania działki nieaktualnej działka nie jest blokowana, pozostałe działki są blokowane (dotychczas żadna działka nie była blokowana jeśli jakakolwiek z wybranych była nieaktualna),
 • poprawka błędu podczas eksportu obiektu z baz FB.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 7.16:

 • poprawki do eksportu zintegrowanego SWDE konturów i użytków dodanego w wer. 7.15 i poprawienie błędnej referencji na obiekt G5O_OBR zamiast G5G_OBR,
 • dodanie możliwości wymuszenia eksportu SWDE konturów i użytków tylko w formie eksportu przejściowego części graficznej (uzupełnienie do wer. 7.15),
 • poprawienie niemożności zapisu parametrów konfiguracyjnych związanych z mnożnikami przeskalowującymi wysokości numerów punktów, działek, konturów i użytków.

Uaktualnienie do wersji 7.15:

 • dodanie zaznaczania i odznaczania wszystkich katalogów warstw w okienku eksportu/importu,
 • modyfikacja eksportu SWDE w celu poprawnego, zintegrowanego wyeksportowania konturów i użytków,
 • dodanie eksportu do SWDE operatu typu "brak operatu" dla punktów granicznych, konturów i użytków w przypadku braku skojarzonego operatu,
 • dodanie rezerwacji punktów granicznych konturów i użytków w bazach FB.

Uaktualnienie do wersji 7.14:

 • poprawienie importu z formatu DXF (w przypadku dxf-ów zapisanych w uproszczony sposób bez sekcji z opisem warstw),
 • umożliwienie tworzenia obiektów typu: linia łamana i graf zawierających podobiekty,
 • dodanie eksportu wsadowego listy warstw.

Opis sposobu przeprowadzania eksportu znajduje się przy opisie uaktualnienia 7.11. Przykładowy plik konfiguracyjny:

[Konfiguracja]
rodzaj operacji=eksport listy warstw
użytkownik=x
hasło=
baza=nazwa_bazy
[Parametry]
plik eksportu=c:\lista.txt

UWAGA:
Uaktualnie to zmienia także sposób tworzenie wewnętrznych identyfikatorów obiektów w eksportowanych plikach SWDE w przypadku konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych. Zmiana polega na wyrzuceniu z identyfikatora klasy konturu/użytku i zostawieniu samego numeru obrębu i numeru właściwego konturu/użytku. Zmiana może skutkować koniecznością przeładowania całości bazy konturów i użytków w systemach dokonujących różnicowych importów plików SWDE opierających się na porównywaniu identyfikatorów obiektów SWDE.


Uaktualnienie do wersji 7.13:

 • dodanie możliwości skonfigurowania koloru rastra mono do wydruku,
 • dodanie możliwości określenia kilku kodów obiektów dla budynków podczas eksportu do SWDE,
 • poprawienie eksportu użytków ekologicznych do SWDE podczas rozdzielania z bazy klasoużytków,
 • rozdzielenie konfiguracji konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych,
 • rozdzielenie praw do modyfikacji bazy działek i modyfikacji rezerwacji punktów,
 • poprawienie zmiany oznaczenia konturu klasyfikacyjnego bez zmiany właściwego numeru w bazach FB,
 • dodanie wsadowego eksportu szrafury do shapefile (patrz opis z wersji 7.11).

Uaktualnienie do wersji 7.12:

 • poszerzenie współpracy z EWOPISEM o możliwości odczytywania w EWOPISIE na jakich działkach znajdują się budynki,
 • uzupełnianie wartości stabilizacji punktu granicznego na podstawie pola STB podczas importu z SWDE,
 • rozszerzenie funkcji "analiza przylegania wielokątów" o możliwości analizowania przecinania się połączeń wielokątów,
 • usprawnienie niektórych funkcji dodanych w poprzednim uaktualnieniu.

Uaktualnienie do wersji 7.11:

 • dodanie funkcji "analiza przylegania wielokątów" (w menu Mapa) służącej do zaznaczenia markerami niepokrywających się wierzchołków wprowadzonych wielokątów,
 • dodanie możliwości obcinania arkusza mapy z identyfikatora obębu w pliku .geo przy eksporcia rastra,
 • dodanie możliwości konfigurowania obcinania rastrów i szrafur podczas wydruku regionu,
 • dodanie importu operatów dla działek w imporcie działek z shapefile,
 • dodanie parametru "wypełnienie obowiązkowe" dla pól danych dodatkowych,
 • dodanie do tworzenia markera polygonu z działek, możliwości tworzenia go też po analizie przylegania,
 • dodanie możliwości dokonywania pomiaru odległości i dynamicznej odległości poprzez OLE z programu Drogi (od wersji 1.07),
 • dodanie możliwości sprawdzania wprowadzonego numeru obrębu (dla punktów, działek, konturów i użytków) ze słownikiem obrębów w zintergowanych (część opisowa i graficzna) bazach FB,
 • dodanie możliwości ustalenia wzorca identyfikatora obiektów; wzorzec definiuje sie wg zasad opisanych w pliku REGEXPE.HLP w dziale "Syntax of Regular Expressions",
 • uruchamianie EWMAPY wsadowo z możliwością eksportu działek, punktów granicznych, warstw i obiektów.

W celu dokonania wsadowego eksportu należy uruchomić EWMAPĘ z opcją -o i po spacji ścieżką do pliku z opisem parametrów danego eksportu, np:

EWMAPA -o c:\eksport.epo

Opcji -o można w lini poleceń wymienić dowolną ilość i dokonać w ten sposób kilku eksportów na raz z różnym zbiorem parametrów np:

EWMAPA -o c:\eksport1.epo -o c:\eksport2.epo

Postać pliku *.epo jest różna w zależności od tego czy eksportujemy działki, punkty, warstwy czy obiekty. Przykładowo dla działek ten plik może wyglądać tak:

[Konfiguracja]
rodzaj operacji=eksport działek
użytkownik=x
hasło=
baza=nazwa_bazy
[Parametry]
plik z wyborem działek=d:\dz.txt
plik eksportu=d:\Dzialki.edz
współrzędne numeru działek=1
odnośnik działek=1
justyfikacja działek=1
operat działek=1
numer punktów=1
współrzędne punktów=1
cecha punktów=1
stabilizacja punktów=1
współrzędne numeru punktów=1
odnośnik punktów=1
justyfikacja punktów=1
operat punktów=1
eksportuj dane dodatkowe punktów=0
plik eksportu danych dodatkowych punktów=d:\Punkty.acs

Pierwsza sekcja dla wszystkich eksportów jest taka sama i opisuje czego dany plik dotyczy, jaką bazę należy otworzyć i na jakiego użytkownika się zalogować. Druga sekcja jest zbiorem parametrów, który to zbiór odzwierciedla wszystkie opcje, które normalnie podczas działania programu zaklikuje się w odpowiednim okienku. Użytkownik nie musi tego pliku tworzyć "ręcznie". W okienkach EWMAPY do eksportu odpowiednich typów danych, znajduje sie przycisk "zapis parametrów eksportu", po naciśnięciu którego program generuje właściwy plik *.epo z ustawionymi wszystkimi opcjami zgodnie z tym co w danej chwili użytkownik ma zaklikane. Jedyną rzeczą jaką trzeba uzupełnić to: nazwa użytkownika i hasło (jeśli jest potrzebne) oraz akurat w przypadku działek czy punktów: plik z wyborem działek (punktów). Plik z wyborem ma postać pliku wejściowego z okna wyboru działek, np poniższa zawartość tego pliku:

d 1-*
d 2-*

wyeksportuje nam obręby 1 i 2 z bazy. Jeśli zostawimy ten parametr nieuzupełniony to eksport dokona się z całej bazy.


Uaktualnienie do wersji 7.10:

 • wyeliminowanie problemu powstałego w uaktualnieniu 7.09, objawiającego się w niektórych sytuacjach, podczas otwierania bazy, komunikatem "Błąd podczas tworzenia LockManagera"

Uaktualnienie do wersji 7.09:

 • dodanie możliwości określenia ścieżki do pliku konfiguracyjnego baza.ini w pliku ewusr.ini znajdującym się w katalogu Windows

  Przykładowa zawartość pliku ewusr.ini:

  [Konfiguracja] Konfiguracja baz=c:\baza.ini
 • poprawka do importu operatów dla punktów granicznych z SWDE
 • dodanie sygnalizowania numeru linii pliku SWDE w której znaleziono błąd podczas importu z SWDE
 • dodanie synchronizacji zmian współrzędnych punktów bazy działek, konturów i użytków w bazie Firebird

  Synchronizacja polega na tym, że w przypadku zmiany współrzędnych punktu granicznego przez użytkownika, zmieniają się także współrzędne punktu w bazie konturów i użytków, jeśli tylko punkt w bazie konturów lub użytków posiadał przed zmianą te same współrzędne co zmieniany punkt graniczny w bazie działek. Synchronizacja zmian będzie zachodzić tylko na życzenie użytkownika po zaklikaniu odpowiednich opcji konfiguracyjnych w ustawieniach bazy Firebird.

 • dodanie możliwości grupowej konwersji wielu rastrów do postaci evr

  W celu grupowej konwersji rastrów w okienku do konwersji przy wyborze pliku wejściowego można teraz wskazać wiele plików na raz, a nie tylko jeden jak do tej pory.

 • automatyczny wybór koloru tła przy transformacji grupy rastrów
 • dodanie grupowej transformacji współrzędnych nieodczytanych wcześniej rastrów

  W przypadku gdy w EWMAPIE nie ma aktualnie odczytanych żadnych rastrów, użytkownik ma możliwość w eksploatorze ustawić się na grupie "Rastry" i wcisnąć przycisk "Transformacja współrzędnych". Można będzie wtedy wybrać pliki z rastrami (evr), które mają być przetransformowane. Funkcja ta ma znaczenie w przypadku chęci transformacji bardzo dużej ilości rastrów, których na raz nie udało by się wczytać i przetransformować dotychczasowymi sposobami.

 • dodanie możliwości eksportu rastrów pełnokolorowych do formatu TIFF z kompresją JPEG (po ustawieniu właściwej opcji w konfiguracji EWMAPY)
 • dodanie możliwości przypisania numeru punktu do oznaczenia źródłowego w grupowej modyfikacji parametrów punktu

Uaktualnienie do wersji 7.08:

 • dodanie zaznaczania punktów granicznych do grupowej modyfikacji poprzez podany obszar,
 • dodanie importu operatów dla punktów granicznych przy imporcie z SWDE,
 • dodanie wypełnienia obszaru wybranym kolorem w edycji rastra,
 • podłączenie 'pipety' pod prawy przycisk myszy w edycji rastra,
 • poprawienie wyświetlania długich tekstów w panelu informacyjnym danych dodatkowych,
 • dodanie zmiany justyfikacji tekstu na warstwie bez zmiany położenia tekstu (dostosowywany jest punkt wstawienia tekstu).

UWAGA:

W przypadku problemów z działaniem kluczy sprzętowych zalecamy aktualizację sterowników do kluczy HASP. Instalacja dostępna jest po zainstalowaniu programu EWMAPA w menu Start › Programy › Ewmapa › Hasp - instalacja


Uaktualnienie do wersji 7.07:

 • dodanie możliwości eksportu współrzędnych elementów na warstwach z pełną precyzją,
 • zaznaczenie opcji 'pod kątem' przy tworzeniu podwarstw tekstowych podczas importu z DXF-a,
 • ustawienie "z nieobowiązkowe" przy tworzeniu warstw podczas importu z DXF-a,
 • dopuszczenie możliwości importu z DXF-a do pustego katalogu warstw,
 • dodanie pola długość linii do listy obiektów,
 • dodanie przekazywania użytkownika i hasła do Banku Osnów (od wersji 2.01) podczas otwierania baz osnów,
 • dodanie możliwości wyboru baz BO spośród skonfigurowanych z których mają być ładowane punkty,
 • dodanie możliwości nadpisywania pól użytkownika przy imporcie pól do obiektów zgodnie z konfiguracją obiektów ignorując stan w samym obiekcie,
 • odblokowanie możliwości określenia współrzędnej x2 w okienku edycji nagłówka rastra i dodanie możliwości wyliczania dowolnej współrzędnej (pozostawić okienko puste) na podstawie trzech pozostałych,
 • dodanie wizualnego przesuwania rastrów,
 • dodanie do konfiguracji określenia kierunku powiększania za pomocą rolki myszki,
 • dodanie możliwości obliczania współczynników transformacji konforemnej w transformacji współrzędnych.

Uaktualnienie do wersji 7.06:

 • wyeliminowanie błędu niemożności zmiany aktywnego operatu po ponownym otwarciu bazy podczas edycji działek,
 • dodanie rozbijania łuków i okręgów na odcinki proste w eksporcie warstw i obiektów do shapefile,
 • obsługa trzeciej współrzędnej w eksporcie i imporcie okręgów do DXF-a,
 • zapobieganie eksportowaniu do DXF-a nazw warstw z nieakceptowanymi znakami,
 • wyeliminowanie konieczności importu z DXF-a elementów tekstowych i liniowych z tej samej warstwy na warstwy o tych samych nazwach w EWMAPIE,
 • dodanie możliwości tworzenia warstw i podwarstw w czasie importu z DXF-a.

Do tej pory EWMAPA umożliwiała import z DXF-a tylko na istniejące warstwy w EWMAPIE.
Od wersji 7.06 warstwy i podwarstwy, które nie istnieją zostaną na życzenie użytkownika utworzone. Tak jak do tej pory można określić, które warstwy z dxfa mają zostać zaimportowane na określone warstwy EWMAPY. Jeśli użytkownik zdecyduje, żeby import dokonał się na warstwę lub podwarstwę, która nie istnieje zostanie ona utworzona w EWMAPIE, a nowej podwarstwie zostanie przypisany kolor odczytany z pliku DXF-a.
Przypisania warstw, tak jak do tej pory, dokonuje się w pliku z opisem warstw lub w okienku "Przypisywanie warstw" (dostępnym po naciśnięciu przycisku Twórz). W okienku tym są wyszczególnione wszystkie warstwy znalezione w dxfie, przy czym warstwy, które nie mają swoich odpowiedników w EWMAPIE są zaznaczone na czerwono. Domyślnie te warstwy nie są importowane dopóki użytkownik nie przypisze im w kolumnie EWMAPA nazwy warstwy na którą będą zaimportowane w EWMAPIE. Od wersji 7.06 można w tej kolumnie przypisać nazwę warstwy lub podwarstwy, która nie istnieje (będzie wyświetlana w kolorze czerwonym) i która po zaakceptowaniu okienka z importem będzie utworzona.
Dla ułatwienia przypisywania warstw, które nie istnieją w EWMAPIE na podstawie nazw warstw z DXF-a dodano odpowiednie przyciski w okienku "Przypisywanie warstw".
Należy też zwrócić uwagę, że w EWMAPIE podwarstwy są numerowane kolejno w ramach warstwy i wskutek tego nie można podczas importu nakazać utworzenia podwarstwy np. piątej, jeśli nie istnieją wszystkie podwarstwy od zerowej do czwartej, chyba że wcześniejsze podwarstwy też zdecydujemy się utworzyć.


Uaktualnienie do wersji 7.05:

 • dodanie możliwości referowania na punkty graniczne działek, podczas eksportu obrębów, konturów, użytków, rejonów statystycznych, jednostki ewidencyjnej do SWDE,
 • poprawienie importu z SWDE konturów, użytków i obiektów z enklawami zaczepionymi jednym punktem z konturem zewnętrznym (uzupełnienie do zmiany z wersji 6.5.03),
 • eksportowanie typu linii w nagłówku warstwy przy eksporcie do DXFa,
 • usunięcie wyświetlania okien ze skróconą informacją o punkcie i działce/konturze/użytku (od razu wyświetla się pełna informacja),
 • optymalizacje w przecięciu baz,
 • dodanie projektowania podziału działki na jej wartość,
 • dodanie rozliczenia konturów w okienku informacyjnym o działce.

Opis nowych opcji:

Projektowanie podziału działki na wartość jest uzupełnieniem projektowania działki ze względu na jej powierznie czy szerokość i jest dostępne z listwy narzędziowej do edycji działek. Projektowanie odbywa się według tego samego schematu postępowania:

 • wybór rodzaju podziału,
 • wybór w jakich proporcjach działka ma być podzielona,
 • wskazanie kierunku podziału,
 • wskazanie działki.

W przypadku projektowania na wartość uzupełnieniem tego schematu jest dokonanie przed wskazaniem działki, konfiguracji dla podziału na wartość.
Konfiguracja przede wszystkim ma na celu określenie na podstawie jakiej bazy konturów/użytków lub obiektów działka będzie wyceniana oraz wskazanie wartości poszczególnych klas konturów w tabelce do tego przeznaczonej. Dodanie wartości kolejnego konturu (czyli np. RIIIa, LsV itd.) odbywa się poprzez dodanie wiersza do tabelki przyciskami Ctrl+Insert lub strzałki kursora w dół. Usunięcie wiersza - poprzez Ctr+Delete.

Podział działki względem wartości

W celu wstępnego uzupełnienia tabelki konturami, które występują we wcześniej określonej bazie, można skorzystać z przycisku "Dodaj brakujące klasy konturów". Po tej operacji należy określić wartość poszczególnych konturów pojedynczo lub grupowo. W celu nadania np. tej samej wartości wszystkim konturom w okienku "Kontur" należy wpisać znak *, podać wartość i nacisnąć przycisk "Przypisz". Żeby nadać jakąś wartość wszyskim konturom reprezentującum role w okienku "Kontur" należy wpisać R* itd. W przypadku, jeśli w mianowniku numeru konturu określano zamiast rodzaju konturu wprost jego wartość np. 1-1/10 (wartość w tym wypadku to 10), można skorzystać z przycisku "Przypisz wartość = klasa konturu". Spowoduje to przepisanie wszystkich liczbowych wartości z pierwszej kolumny tabelki do drugiej. Grupowe przypisywanie wartości może odbywać się tylko dla nie określonych wcześniej klas konturów (kolumna wartość pusta) lub dla wszystkich konturów (kolumna wartość pusta lub określona) w zależności od ustawienia przełącznika "Przypisz tylko dla nieuzupełnionych". Jeżeli nie określimy wartości jakiegoś konturu, a taki kontur występuje w bazie na obszarze dzielonej przez nas działki, to podział zostanie przerwany lub, jeśli zaklikamy przełącznik "Ustal wartość dla konturów spoza listy", zostanie mu przypisana wartość określona w okienku "Wartość za 1 m2 konturu spoza listy". Po dokonaniu konfiguracji można wszystkie wprowadzone zmiany zapisać za pomocą przycisku "Zapis konfiguracji" w celu jej ponownego odczytu np. następnego dnia, poprzez przycisk "Odczyt konfiguracji". Ostatnio dokonane zmiany w konfiguracji są pamiętane przez program do momentu zamknięcia bazy nawet po wyjściu z trybu projektowania podziału działki.

W okienku informacyjnym o działce dodana została druga zakładka "Rozliczenie działki". W celu poprawnego wyświetlania pełnych danych o konturach przecinających tę działkę i ich wartościach, należy dokonać tej samej konfiguracji co opisano wyżej. Jeśli natomiast interesuje nas tylko informacja o powierzchniach konturów wystarczy określić tylko bazę do przecięcia.


Uaktualnienie do wersji 7.04:

 • dodanie możliwości kopiowania i usuwania z baz Firebirda części graficznej (danych na których operuje EWMAPA),
 • powiększenie okna mapy na zakres rastrowy po jego uaktywnieniu z programu Ośrodek
 • dodanie eksportu shapefile z warstw,
 • dodanie eksportu shapefile ze szrafur,
 • dodanie filtrowania po danych dodatkowych punktów granicznych,
 • dodanie wyświetlania wartości rastra opisowego w okienku z pobieraniem współrzędnych.

Uaktualnienie do wersji 7.03:

 • dostosowanie zmiany numerów działek i punktów dla bazy Firebird,
 • dostosowanie transformacji działek/konturów/użytków dla baz Firebird,
 • automatyczne przenumerowanie archiwalnych działek/konturów/użytków z niepoprawnym numerem obrębu podczas konwersji do baz Firebird.

Uaktualnienie do wersji 7.02:

 • dodanie nowej kategorii danych: użytków gruntowych,
 • przystosowanie przecięcia bazy obiektów dla baz Firebird,
 • dostosowanie tworzenia (przy eksporcie do SWDE i wyświetlania zgodnego z G-5) numerów punktów granicznych kraju, województwa i powiatu do wytycznych technicznych dot. wektoryzacji map ewidencyjnych,
 • dostosowanie tworzenia domyślnych słowników dla atrybutów ZRD i BPP punktu granicznego do wytycznych technicznych dot. wektoryzacji map ewidencyjnych,
 • dodanie możliwości pogrubiania i pochylenia tekstów w formatkach,
 • dodanie nowych formatek do sporządzania wyrysu z mapy ewidencyjnej wg G-5.

Uaktualnienie do wersji 7.01:

 • eliminacja powtarzających się klas konturów, które mogły powodować problemy, podczas konwersji do bazy Firebird pliku kody_u.ini,
 • dostosowanie usuwania punktów izolowanych dla baz Firebird,
 • dostosowanie unifikacji punktów dla baz Firebird,
 • usunięcie problemów z odczytem warstw dla użytkowników nie mających praw modyfikacji na warstwach.

Uaktualnienie do wersji 7.00:

 • Nowa wersja programu EWMAPA umożliwia przechowywanie informacji geograficznej zarówno w postaci tradycyjnej (serwer plików), jak i nowoczesnej (serwer SQL). Przeniesione dane ewidencyjne do bazy programu EWOPIS, umożliwiają realizację postulatu utworzenia jednej zintegrowanej bazy graficzno-opisowej ewidencji gruntów i budynków. Serwerem SQL wykorzystywanym przez oba programy (EWMAPA i EWOPIS) jest bezpłatny serwer Firebird (open source). Program EWMAPA jest dostępny w czterech wersjach:
  • EWMAPA FB 7,
  • EWMAPA 7,
  • MAŁA EWMAPA 7,
  • EWMAPA VIEW 7.
 • EWMAPA 7 umożliwia wyłącznie odczyt danych z baz prowadzonych w bazie SQL Firebird. Do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w bazie SQL konieczna jest wersja FB.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 7.17 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 7 FB
Wielkość: 2870953 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 7
Wielkość: 2871486 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 7
Wielkość: 2755690 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 7 VIEW
Wielkość: 2586957 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.