Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.22:

 • Poprawiono eksport do SWDE.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.21:

 • Dodano filtr na rodzaj dokumentów w słowniku.
 • Umożliwiono przenoszenie dokumentów między zakładkami RPWL, RPWD i RKRG.

Uaktualnienie do wersji 3.20:

 • Poprawiono błąd zabezpieczeń.

Uaktualnienie do wersji 3.19:

 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy otwieraniu okna ustawień, który pojawił się w wersji 3.18

Uaktualnienie do wersji 3.18:

 • Poprawiono błąd przy zmianie obrębu w działce.
 • Poprawki dotyczące niektórych wypisów.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożliwości cofnięcia usunięcia dokumentu z działki.
 • Dodano automatyczne ustawianie się na działce po operacji Pobierz działkę.

Uaktualnienie do wersji 3.17:

 • Poprawiono edycję dokumentów.
 • Zwiększono możliwości opcji popraw dane.

Uaktualnienie do wersji 3.16:

 • Poprawiono zatwierdzanie zmian związanych z dzierżawami.

Uaktualnienie do wersji 3.15:

 • Dodano w słownikach miejscowowści, ulic i gmin operację scalania pozycji.
 • Dodano wypis skrócony z pozycji jednostki rejestrowej.
 • Zmodyfikowano moduł dotyczący dzierżaw:
  • dzierżawy są sygnalizowane w oknach DZIAŁKIJEDNOSTKI poprzez zmianę koloru przycisku,
  • na wypisie z rejestru gruntu jest zawsze wypisywana dzierżawa (należy przekopiować z katalogu WZORCE2 do katalogu WZORCE plik 21wyp_g5.atx).
 • Poprawiono Import SWDE.

Uaktualnienie do wersji 3.14:

 • Zmodyfikowano opcje zakładania nowej bazy.
 • Zmodyfikowano kontrole w trakcie wprowadzania danych.
 • Poprawiono eksport do SWDE przy użyciu pliku wsadowego z parametrami.

Uaktualnienie do wersji 3.13:

 • Poprawiono błąd polegający na pokazywaniu się komunikatu o braku dokumentu przy podziale i scalaniu działek.

Uaktualnienie do wersji 3.12:

 • Zmieniono struktury w bazie danych i opracowano opcję, umożliwiającą rejestrację dzierżaw, których przedmiotem może być działka, budynek lub jednostka rejestrowa (menu główne opcja: Przedmioty › Dzierżawy lub w oknach Działka, Budynek, Jednostka opcja Dzierżawy)
 • W eksporcie do SWDE dodano opcję Dokumenty dla dzierżaw, za pomocą której użytkownik określa w jakiej "zakładce" w oknie Dokumenty, umieszczony jest dokument-podstawa wprowadzenia dzierżawy, w przypadku gdy dzierżawca występuje w jednostce rejestrowej (lista władających)
 • Zmieniono struktury w bazie danych - rozszerzono atrybuty w dzienniku zgłoszeń zmian
 • W słowniku podmiotów grupowych, dla osób o statusie 34-wspołnota gruntowa umożliwiono rejestrację zarządu wspólnoty
 • Opracowano dodatkowe kontrole w trakcie wprowadzania danych (konieczność "wypełnienia" tych pól, które wymagane są przez procedury kontrolujące pliki SWDE)
 • Dodano opcję zaczytania do działki klasoużytków z "przecięcia" działki z konturami i użytkami w EWMAPIE (opcja jest dostępna z wersją 7.11 EWMAPY)

Uaktualnienie do wersji 3.11:

 • Poprawiono wykaz budynków i wykaz lokali.
 • Poprawiono makra do arkuszy EXCEL importujące wykazy budynków i lokali.

Uaktualnienie do wersji 3.10:

 • Udoskonalono filtrowanie działek i budynków po adresie.
 • Dodano makra do arkuszy EXCEL importujące wykazy budynków i lokali.
 • Poprawiono wykaz budynków i wykaz lokali.

Uaktualnienie do wersji 3.09:

 • Naprawiono błąd przy dodawaniu dokumentów dla lokali w zmianie.

Uaktualnienie do wersji 3.08:

 • Poprawiono wykaz gruntów.
 • Nowa wersja interfejsu pomiędzy Ewmapą i Ewopisem (Wewop.dll).
 • Poprawiony import SWDE.

Uaktualnienie do wersji 3.07:

 • Upgrade poprawkowy.

Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • Naprawiono błąd polegający na uniemożliwieniu zalogowania się do nowo utworzonej bazy przez innego użytkownika niż SYSDBA. Błąd ten pierwszy raz pojawił się w wersji zintegrowanej z programem EWMAPA.
 • Naprawiono import adresów do budynków.

Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • Dla bazy zintegrowanej z EWMAPĄ dodano możliwość podziału działek na podstawie podziału z EWMAPY (menu: Przedmiot/Podział działek z ewmapy).
 • W oknie Budynki sygnalizowane jest występowanie dodatkowego opisu (zmiana koloru przycisku).
 • W Wykazie podmiotów można wykorzystać w sekcji SubDetail zmienne:
  • _kb - pozycja kartoteki budynków,
  • _kl - pozycja kartoteki lokali.
 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy próbie wydrukowania zestawienia gruntów.
 • Poprawiono import podmiotów grupowych podczas modernizacji obrębu.
 • Dodano możliwość utworzenia kopii zapasowej do baz danych.

Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • Zlikwidowano błąd pojawiajacy się przy dodawaniu dokumentów typu RPWD lub RKRG do budynków.

Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • Poprawiono import oraz eksport SWDE.

Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • Usunięto blokowanie się edycji (lub usuwania) adresów przy działkach lub budynkach.
 • Naprawiono dodawanie dokumentów do przedmiotów gdy włączony jest filtr na dokument.
 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy zmianie jednostki w budynku gdy budynek wyświetlany jest z okna działek.
 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy zmianie/dodaniu dokumentu w budynku gdy budynek wyświetlany jest z okna działek.
 • Ponownie umożliwiono dodanie dokumentu lub zmiany jednostki dla wielu budynków jednocześnie.

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Poprawiono błąd przy generowaniu wypisu skróconego dla działek.
 • Poprawiono błąd objawiający się brakiem imion rodziców przy niektórych podmiotach podczas generowania wypisów.

Uaktualnienie do wersji 3.00:

Program EWOPIS 3 został przystosowany do pracy na wspólnej bazie graficzno-opisowej; dodano niezbędne kontrole z częścią graficzną oraz rozszerzono możliwości programu o nowe opcje:

 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki
 • Zawiadomienie o zmianie danych o podmiocie dla instytucji
 • Umożliwienie rejestrowania dokładności powierzchni działki (ar lub m2)
 • Możliwość wyboru osób, które mają wystąpić na wypisie jeżeli wypis robiony jest z okna działki
 • Zaznaczanie kolorem wyszukiwanej osoby w jednostce rejestrowej
 • Wyświetlanie KW z działek w oknie jednostki rejestrowej
 • Wygodne przejście ze zmiany do programu RCiWN z przeniesieniem informacji o obiektach będących przedmiotem zmiany
 • Wygodne przejście ze zmiany do programu REJAKT.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.22 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 3
Wielkość: 7074022 B
Dodany: 2008-03-19
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 54 gości oraz 1 użytkownik.