Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 4 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 4.06:

 • Dodano pełne archiwum podmiotów grupowych.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 4.05:

 • Usunięto problem przy imporcie użytków polegający na możliwości przypadkowego dopisania użytków do działek zarezerwowanych.

Uaktualnienie do wersji 4.04:

 • W eksporcie SWDE dodano możliwość eksportu nr arkusza w numerze działki.
 • Usunięto problem w oknie budynków który wystąpił w wersji 4.03

Uaktualnienie do wersji 4.03:

 • Uwzględniono dokładność powierzchni działek przy wydruku zmian dla działek (Inne raporty › Wypis zmian dla działek).
 • Usunięto problem polegający na powielaniu dokumentów w działkach przy operacji dodawania dokumentu dla kilku działek jednocześnie.
 • Wydłużono pole "Nazwa uzytkownika" do 128 znaków.
 • SWDE - poprawiono import, dodano możliwość eksportu działek z pliku (Inny).
 • Dodano możliwość połączenia z Mieniem (województwo, powiat).

Uaktualnienie do wersji 4.02:

 • Poprawiono błąd występujący przy usuwaniu dokumentu z kilku działek równocześnie, który powodował generowanie błędnego zawiadomienia o zmianie.

Uaktualnienie do wersji 4.01:

 • Wprowadzono możliwość dodawania dokumentów dla całych jednostek rejestrowych.
 • Wprowadzono możliwość wyboru budynków z pliku do wypisu z rejestru budynków.
 • Dodano możliwość usuwania dokumentu z kilku przedmiotów jednocześnie (działek, budynków, lokali).
 • Dodano import i eksport do aktualizacji danych PESEL.
 • Poprawiono interfejs EWMAPA-EWOPIS.

Uaktualnienie do wersji 4.00:

 • Plik -> Kontrola budynków
  możliwość kontroli kompletności wybranych atrybutów budynków,
 • Plik -> Porównanie z EWMAPĄ -> Porównaj budynki
  możliwość porównania identyfikatorów obiektów budynkowych graficznych z opisowymi. Do porównania wykorzystuje się plik tekstowy wygenerowany w EWMAPIE w opcji Obiekty -> Lista obiektów

Kontrola może dotyczyć całej gminy lub wybranych obrębów.

Opracowano wypis skrócony ze skorowidza działek w postaci pliku tekstowego rozdzielonego tabulatorami, który można wczytać do arkusza kalkulacyjnego np. w celu wykorzystania do sporządzania niestandardowych wykazów działek.
Opcja jest dostępna w oknie DZIAŁKI -> Wydruki -> Wypis tekstowy (skrócony). Użytkownik może wybrać kolumny, jakie mają być w tabeli. Wypis jest zapisywany do pliku tekstowego wskazanego przez operatora. Przez schowek można wczytać dane do wcześniej przygotowanego odpowiednio sformatowanego arkusza.
Udostępniamy przykładowy arkusz wypis.xls, do którego można wkopiować dane z pliku tekstowego wygenerowanego przez EWOPIS, gdy operator zaznaczy wszystkie kolumny do wydruku.

Opracowano operację podziału budynku dostępną w oknie BUDYNKI. W trakcie podziału atrybuty dzielonego budynku:

FUZ - funkcja
RBB - rok budowy
RZN - nr z rejestru zabytków
SCN - materiał ścian
LKON - ilość kondygnacji nadziemnych
LKONP - ilość kondygnacji podziemnych
dokumenty RPWL, RPWD,
adresy,
działki, na których leży budynek

są kopiowane do wszystkich budynków powstałych po podziale. Wszystkie budynki po podziale są przyporządkowane do jednostki rejestrowej, w której był dzielony budynek, a jako dokument RKRG przy każdym nowo powstałym budynku są przypisane dokumenty ze zmiany.

Jeżeli w dzielonym budynku były zaewidencjonowane lokale, to w trakcie operacji podziału budynku operator musi przyporządkować te lokale do poszczególnych budynków po podziale.
Po wykonaniu operacji podziału operator musi sprawdzić i ewentualnie poprawić atrybuty w nowo powstałych budynkach, które zostały przekopiowane z dzielonego budynku.

Do słowników osób fizycznych i instytucji dodano adres do korespondencji. Są to 3 linie tekstu, które operator wykorzystuje w zależności od formy tego adresu (czasem jest to tylko adres, a czasem również osoba, do której kierować korespondencję).
Jeżeli przy osobie występuje adres do korespondencji, to jest on drukowany na wypisach i zawiadomieniu o zmianie.

W trakcie dopisywania w trybie zmiany nowego obiektu działka lub budynek, do zakładki RKRG w oknie DOKUMENTY dodawane są przez program dokumenty ze zmiany. Jeżeli nie wszystkie dokumenty powinny się tam znaleźć, to operator powinien je usunąć.

W oknie LOKALE w trakcie dopisywania nowego obiektu program proponuje pierwszy wolny identyfikator w budynku.

Rozszerzono opcje zapisu zaznaczonych działek lub budynków do pliku tekstowego o formaty działek w konwencji EWOPIS i EWMAPA.

Dodano do słownika INSTYTUCJE opcję wyszukiwania wg adresu, a w słowniku osób fizycznych zmodyfikowano tę opcję wg. takich zasad, które dotychczas obowiązywały przy działkach i budynkach.

Zaktualizowano treść instrukcji obsługi programu, opisując wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich uaktualnieniach.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 4.06 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 4
Wielkość: 5077910 B
Dodany: 2010-05-12
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 108 gości oraz 3 użytkowników.