Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINDYKACJA 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • Nowa opcja programu (menu Plik | Ustawienia | Zakładka KP) - Podpowiadać numer KP z pominięciem źródła - ustawiona opcja zapewnia unikalność numeracji KP w całej bazie; opcja wyłączona oznacza unikalność numeru KP w ramach źródła - zaleca się ustawić tą opcję użytkownikom nie importującym kwitów KP z systemu Ośrodek i wystawiającym równocześnie kwity KP związane i niezwiązane z przypisami, którzy chcą mieć w całej bazie jednolity numer KP.

 • Umożliwiono równoczesne dopisywanie KP na kilku różnych stanowiskach w ramach jednego raportu kasowego (dotychczas można było równocześnie dopisywać w ramach różnych raportów kasowych).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • Integracja z programem Ekokosz 2.

 • Rejestracja należności

  • wprowadzono możliwość wydruku aktualnego, widocznych lub wszystkich rekordów od aktualnej osoby w formie kartoteki - plik ze wzorcem 15wzor_305.atx,

  • dodano pole Szczegóły - niektóre programy współpracujące do każdej faktury / przypisu mogą eksportować szczegółowe dane np. na temat położenia, czy szczegółów umowy - dane te są teraz widoczne, z możliwością edycji lub wyszukiwania po fragmencie nazwy.

 • Wprowadzono nowe zestawienie - Wykaz wpłat wg źródeł. Umożliwia ono pogrupowanie kwot wpłat do źródeł. Program oblicza kwotę netto i VAT od wpłaty zakładając proporcjonalność wpłaty tych kwot - na podstawie proporcji danych (Kwota_vat z dokumentu /Kwota brutto z dokumentu)* Kwota wpłaty. W celu skorzystania z raportu, pliki ze wzorcami 2Hwzor305.atx oraz 2Hwzor305_b.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

 • W okienku opcji programu (menu Plik | Ustawienia) dodano nową zakładkę - KP, na którą przeniesiono opcje związane z wystawianiem KP - wzorzec numeru oraz proponowana liczba egzemplarzy. Do zakładki tej dodano nowe opcje KP - definiowane teksty, które można umieszczać na kolejnych odcinkach tego samego KP (np. informacja dla kogo przeznaczony jest konkretny odcinek).

 • Zestawienie Obroty wg osoby - kartoteka - wprowadzono nową opcję - dla zestawienia dłużników oraz nadpłat można teraz pominąć, albo wykazać zadłużenia bądź nadpłaty powyżej / poniżej określonej kwoty

 • Dodano nowe wzory wydruku kwitów KP:

  • 11krótki.atx - zawiera wyłącznie podsumowane osobno należności główne oraz odsetki,

  • 11szeroki.atx - w pozycji KP nazwa źródła bazy danych,

  • 11tytul.atx - w pozycji KP pole tytuł.

 • Wprowadzono możliwość wydruku na nowej stronie nieparzystych egzemplarzy KP.

W celu użycia pliki ze wzorcami należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE


Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • Integracja z programem Zajęcie pasa drogowego.

 • Udoskonalenie modułu kasowego:

  • wprowadzenie opcji Blokować wcześniejsze raporty kasowe (menu Plik | Ustawienia | Daty) - po jej zaznaczeniu w kasie można edytować dane wyłącznie w ramach ostatniego raportu kasowego, nie można przyjmować wpłat gotówkowych z pominięciem raportu kasowego,

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wpisania kwoty łącznej KP na podstawie sumy wpłat cząstkowych.

 • Nowy przycisk przy rozliczaniu wpłat - pozwala przejść z pominięciem słownika osób do należności, od wybranej wcześniej osoby.

 • Przyspieszono działanie niektórych zestawień - bilansowego, obroty wg osoby kartoteka, obroty wg osoby - analityczne.

 • Wprowadzono kilka drobnych ułatwień edycyjnych.

 • Zaktualizowano program do podglądu raportów QRP.EXE, dodano możliwość przechodzenia do dowolnej strony raportu.


Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • Udoskonalenie procedury podpowiadania nowego numeru WB/KP przez dodanie filtra na wzorzec numeru podczas poszukiwania ostatniego numeru.

 • Poprawienie zaokrąglania w procedurze obliczającej VAT dla bardzo dużych kwot.

 • Rozszerzenie możliwości filtrowania należności - filtrowanie wg dokumentu, zamówienia/kartoteki, tytułu.

 • Dodanie nowych możliwości generowania przeksięgowania - przeksięgowanie dla zgodnych zamówień/kartotek oraz grupowanie wszystkich przeksięgowań od jednej osoby w ramach jednego dokumentu.

 • Wprowadzenie obsługi dokumentów typu PJ (przypisy jednorazowe) - w celu kompatybilności z programem Umowy.


Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • Opcje konfiguracyjne programu z zakładek Ogólne, Daty, Druki IPS zapamiętywane są obecnie w bazie danych programu (wcześniej pamiętane były w Registrach na komputerze)

 • Przyspieszenie zestawień Obroty wg dokumentów, Obroty wg osoby (widoczne na większych bazach danych)

 • Bardziej zintegrowano program z modułem Strateg_SEC - dane nowego użytkownika pobierane są z tego modułu

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • W opcji Rejestracja wpłat gotówkowych | KP bez przypisów umożliwiono wprowadzenie kwoty odsetek.

 • Podczas rozliczania wpłat gotówkowych, jeśli w okienku Rejestracja wpłat gotówkowych wprowadzono źródło danych, źródło to jest proponowane podczas rozliczania wpłat.

 • Podpowiadanie ostatnio wprowadzonego rekordu także w trybie automatycznego dopisywania rekordów podczas rozliczania wpłat.


Uaktualnienie do wersji 3.00:

 • Dodano nowe stawki VAT. W obecnej chwili system obsługuje stawki: 0, 3, 5, 7, 8, 22, 23, np i zw.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.06 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINDYKACJA 3
Wielkość: 1361429 B
Dodany: 2013-02-28
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.