Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINDYKACJA 4 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 4.05:

 • Zmiany we współpracy z programem OGR na potrzeby WBGiTR w Gdańsku.
 • Opcje programu:
  • zdefiniowano kolor wyświetlania wygenerowanych tytułów wykonawczych w Rejestracji należności,
  • wprowadzono opcję - zaznacz opcję przeksięgowania nadpłat w czasie importu (dotychczas opcja ta była zawsze zaznaczona, w tej chwili można wybrać - czy ma być zaznaczona, czy nie).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 4.04:

 • Wprowadzono słownik pomijanych (minimalnych) kwot odsetek podatkowych - Menu główne → Odsetki → Pomijane kwoty
  Przed 01.01.2014 kwota minimalnych odsetek wynosiła 6.60 zł, po 01.02.2014 została podniesiona do 8.70 zł. Aby prawidłowo wykonywać zestawienia historyczne (naliczonych odsetek w okresie obowiązywania poprzedniej stawki minimalnej) wprowadzono możliwość zapamiętywania kwot oraz dat obowiązywania minimalnej kwoty odsetek podatkowych. Kwota ta nie występuje obecnie na sztywno przy źródle, tylko została przeniesiona do słownika. Przed naliczeniem odsetek należy ten słownik uzupełnić. W szczególnym przypadku - gdy kwota odsetek w poprzednim okresie była wyższa od kwoty minimalnej, w obecnym jest od niej niższa, a klient zapłacił w poprzednim okresie - zostanie przyjęta kwota, jaką klient zapłacił.
 • Podczas naliczania odsetek podatkowych, odsetki zmienne mogą być niższe od kwoty minimalnej, jeśli suma odsetek stałych i zmiennych przewyższa tą kwotę.
 • Jeśli odsetki stałe przewyższają kwotę odsetek zapłaconych - podczas przyjmowania odsetek nie zostanie wyświetlony komunikat o możliwości przyjęcia odsetek naliczonych równych zapłaconym i operacja taka nie zostanie wykonana.

Uaktualnienie do wersji 4.03:

 • Do przypisów wprowadzono nowy atrybut - siedmioznakowy numer TERYT gminy, powiązany ze słownikiem gmin. Aby dane dotyczące gminy mogły być zaimportowane, wymagana jest modyfikacja procedur eksportujących w programach źródłowych. Funkcja powstała na potrzeby programu OGR. Zaktualizowano wyszukiwanie oraz zestawienie Obroty wg osoby - kartoteka umożliwiając sporządzenie zestawienia dla dowolnej gminy
 • Raporty kasowe - wprowadzono zmienne umożliwiające rozbicie kwoty łącznej wpłaty w sposób podoby, jak na kwicie KP K103
 • Wydruk KP - możliwość wydruku każdego kwitu na osobnej stronie
 • Opracowano nowe lub zmodyfikowano istniejące wzorce wydruków:
  Obroty wg osoby - kartoteka - 2awzor.atx
  Raport kasowy - 2Codsetki.atx
  Bilansowe - 28wzor_szczegóły.atx
  Upomnienia
  • 17upomnienie_1poz.atx (wyłącznie dla upomnień jednopozycyjnych),
  • 17upomnienie_4poz.atx (wyłącznie dla upomnień czteropozycyjnych),
 • Generowanie upomnień i tytułów wykonawczych
  • możliwość generowania jedno- i czteropozycyjnych upomnień
  • możliwość nieprzypisywania kosztu upomnienia w momencie wystawienia upomnienia, tylko przy zapłacie
  • możliwość niegenerowania upomnień poniżej wskazanej kwoty
 • Opracowano nowe zestawienie - Ewidencja upomnień i tytułów wykonawczych - wzorce: 2Kwzor.atx, 2Kwzor_sum.atx
 • W wydrukach tytułów wykonawczych dodano możliwość współpracy z nową wersją Formularzy IPS (działającą w systemach 32/64 bitowych). W celu skorzystania z tej możliwości należy:
  • zainstalować program DrukFormIPS32.exe,
  • wskazać ścieżkę do niego na zakładce Plik | Opcje | Druki IPS
  • przekopiować z katalogu WZORCE_N do katalogu głównego programu Windykacja plik tytul2.dta, zawierający informację o używanych formularzaych oraz mapowaniach ich pól.
  Firma Geobid nie dostarcza zarejestrowanych formularzy IPS - aby z nich skorzystać, należy je zakupić w Przedsiębiorstwie Informatycznym IPS
 • Przyjmowanie wpłat - po wskazaniu dokumentu, do którego istnieje niezapłacone upomnienie - odliczanie w pierwszej kolejności kosztu upomnienia od kwoty wpłaty

W celu użycia nowych wzorców raportów należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 4.02:

 • Opracowano nowe zestawienia:
  • Rejestr przypisów (wzorce 2Idzienny.atx - sumaryczny oraz 2Iprzypisy_i_odpisy.atx - z dokładnością do osoby),
  • Dziennik obrotów (2Jdziennik.atx).

  W celu użycia nowych wzorców raportów należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

 • Słownik osób - umożliwiono wyszukiwanie po numerze PESEL.
 • W zestawieniu bilansowym (wzorzec 28wzoro_2.atx) oraz Obroty wg osoby - kartoteka (wzorzec 2Awzor.atx) wprowadzono nowe zmienne pozwalające uzyskać saldo zaległości wymagalnych (upłynął termin zapłaty) i niewymagalnych (nie upłynął termin zapłaty).
 • W zestawieniu Obroty wg osoby - syntetyczne wprowadzono możliwość wyboru sortowania szczegółów zestawienia (dotychczas było wg dokumentów, teraz można zmienić na wg daty wystawienia bądź terminu płatności).

 • Uaktualnienie do wersji 4.01:

  • Nowe opcje w konfiguracji:
   • na zakładce KP:
    • możliwość numerowanie WB i PK wg innych schematów niż KP,
    • ustawienie domyślnego sposobu sortowania wpłat podczas rozliczania wpłat,
    • możliwość wyłączenia podpowiadania osoby podczas wprowadzania kolejnej wpłaty,
    • wyświetlanie numeru raty zamiast numeru zamówienia podczas rozliczania wpłaty.
   • na zakładce Kolory:
    • możliwość zdefiniowania koloru w jakim wyświetlane będą upomnienia i dyspozycje w okienku rejestracji należności.
  • Poszerzenie wydruku KP - możliwość rozbicia kwoty wpłaty na należność zaległą, bieżącą, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia - wzorzec K103.
  • Nowe wzorce wydruków:
   • poszerzenie wydruku KP o możliwość rozbicia kwoty wpłaty na należność zaległą, bieżącą, odsetki za zwłokę i koszty upomnienia (plik 11k103.atx),
   • upomnienie w okienku upomnienia i tytuły wykonawcze (17upomnienie1.atx),
   • aktualizacja tytułu wykonawczego w okienku rozliczanie wpłaty (18wzor.atx) - przycisk z raportem uaktywnia się dla wpłat, dla których istnieją tytuły wykonawcze w okienku upomnienia i tytuły wykonawcze.

   W celu użycia nowych wzorców raportów należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.


  Uaktualnienie do wersji 4.00:

  • Znacząca rozbudowa programu na potrzeby współpracy z programem EKOKOSZ.
   • wprowadzenie numeru raty przy przypisie,
   • obsługa naliczania odsetek podatkowych (osobne stawki, próg dolny naliczania, dokładność zaokrąglania),
   • powiązanie źródła danych ze sposobem naliczania odsetek,
   • rejestracja upomnień i tytułów wykonawczych,
   • generowanie postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

  Aby w pełni korzystać z możliwości współpracy z programem EKOKOSZ wymagana jest wersja 2.04

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 4.05 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINDYKACJA 4
Wielkość: 2195887 B
Dodany: 2016-07-13
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 88 gości oraz 1 użytkownik.