Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Komunikat nr 2 w sprawie wykazów nieruchomości przekazywanych do KZN

Szanowni Państwo,
jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, tworzenie Wykazu nieruchomości przekazywanych do KZN będzie realizowane w oparciu o nowe grupy i podgrupy rejestrowe w EGiB. Może zachodzić konieczność sprawdzenia poprawności nadania grup rejestrowych przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa (SP), o którym mowa w art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

By ułatwić to zadanie, utworzyliśmy nowy bezpłatny upgrade 2.29 do programu MIENIE, który w polu Osoby (oprócz nazwy i udziału) ukazuje grupę i podgrupę rejestrową. Ponadto w opcji Ustaw filtr można odfiltrować działki z określonej podgrupy rejestrowej.

Osoby prowadzące ewidencję nieruchomości SP będą mogły automatycznie, w oparciu o wcześniej wypełnione pole "Z mocy prawa", nie dopuścić do przeniesienia do Wykazu KZN działek, które z mocy prawa nie są już działkami SP, a z powodu nieuregulowanego stanu prawnego (braku wpisu tego stanu w KW) w EGiB są zarejestrowane jako działki SP i mają określoną 1. grupę rejestrową. Są to na przykład będące jeszcze własnością SP działki pod drogami powiatowymi lub gminnymi, a także pod rowami.

Sugerujemy sprawdzić poprawność słownika dla pola "Z mocy prawa", by można było w nowym programie MIENIE 3 zaznaczyć, które pozycje ze słownika "Z mocy prawa" wskazują na działki niezaliczane do Wykazu KZN.

Ponadto informujemy, które pola z programu MIENIE 2 mogą zostać automatycznie przeniesione do odpowiednich kolumn Wykazu KZN. Sugerujemy sprawdzenie poprawności wypełnienia tych pól oraz zachęcamy do ich uzupełnienia (jeszcze w programie MIENIE 2), tj. w okresie niezbędnym do utworzenia nowego programu MIENIE 3:

 1. Zakładka MIENIE, pole Zagospodarowanie zostanie przeniesione do kolumny 12.1.
 2. Zakładka PLAN, pole OznOpis z okna przeznaczonego do zapisów MPZP zostanie przeniesione do kolumny 5.1.1.
 3. Zakładka PLAN, pole OznOpis z okna przeznaczonego do zapisów STUDIUM zostanie przeniesione do kolumny 5.2.1.
 4. Zakładka PRAWO, pole Dział III KW, jeśli zostanie ono wypełnione, w kolumnie 6.1 zostanie wpisana litera S, a treść tego pola zostanie wpisana do kolumny 6.2 (z możliwością późniejszej edycji).
 5. Zakładka PRAWO, jeśli zostanie zaznaczone pole Hipoteka, w kolumnie 6.1 zostanie wpisana lub dopisana po przecinku litera H.
  Przypominamy, że wpisy związane z księgą wieczystą wprowadza się w zakładce KW w menu głównym. Są one widoczne (i przenoszone) przy wszystkich działkach wprowadzonych w zakładce "Działki w KW”.
 6. Zakładka PRAWO, pole Roszczenia oraz Opis roszczenia zostanie przeniesiony do kolumny 9.
 7. Zakładka PRAWO, pole Postępowanie oraz Opis postępowania zostanie przeniesiony do kolumny 10.2, umożliwiając nadanie oznaczenia wg słownika przepisów, na podstawie jakich jest prowadzone postępowanie.

Ponadto wszystkie pola, które mogą zostać uzupełnione na podstawie danych z EGiB, zostaną również przeniesione do Wykazu KZN, który znajdzie się w programie MIENIE 3.

Jedną z najbardziej pracochłonnych czynności będzie ustalenie dla wszystkich działek w Wykazie funkcji w MPZP lub STUDIUM (kierunkach zagospodarowania przestrzennego terenu). O ile MPZP może nie istnieć, STUDIUM dla każdej gminy istnieje, a plan nie może być z nim niezgodny, zatem Wojewodzie łatwo będzie ocenić poprawność przekazywanych Wykazów KZN.

Jeśli gmina posiada numeryczne plany czy studium w programie EWMAPA lub można je przekonwertować i zapisać w programie EWMAPA, istnieje możliwość automatycznego rozliczenia obiektów planu (studium) i działek w programie EWMAPA oraz zaimportowania pliku z rozliczeniem w programie MIENIE w zakładce Plan (przycisk Import planów/studium z EWMAPY).

W przypadku braku numerycznych opracowań, z uwagi na obowiązujący od wielu lat art. 23 ust. 1c pkt 4) ustawy o gospodarce nieruchomościami, niezbędne będzie ręczne uzupełnienie danych.

Sugerujemy, by w programie EWMAPA wpasować skany studium lub większych obszarowo MPZP i wychodząc z programu MIENIE - z zakładki PLAN, przechodzić z granicami działki do EWMAPY, by na podstawie obrazu rastrowego planu lub studium wybierać odpowiednie oznaczenie, które wcześniej zostało wprowadzone do Słownika planów w programie MIENIE 2, czyli:

 • uzupełniamy słownik planów (studium),
 • wskazujemy na określoną pozycję ze słownika w oparciu o obraz w EWMAPIE (granice działki na tle rastra).

W międzyczasie otrzymaliśmy odpowiedź z MIiB, że określenie schematu XML (XSD) nastąpi w ramach działań pozalegislacyjnych.

W związku z Państwa licznymi pytaniami o cenę oprogramowania informujemy, że

koszty (netto) nowej wersji programu przedstawiają się następująco:
MIENIE 3 - pierwszy zakup lub upgrade z wersji 1 3.490,00 PLN
upgrade z wersji MIENIE 2 1.990,00 PLN

Jednostki, które zakupiły wersję drugą MIENIA (pierwszy zakup lub upgrade) po 1 maja 2017 roku, mogą skorzystać z przygotowanej dla nich promocji – prosimy wówczas o kontakt indywidualny (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ). Promocja dla tych jednostek trwać będzie do końca listopada 2017 roku.

Dla jednostek, które złożą zamówienie na program MIENIE 3, a nie posiadają programu MIENIE, może zostać udostępniona wersja programu MIENIE 2.29, która umożliwi wprowadzanie danych jeszcze przed ukazaniem się programu MIENIE 3.

Jednak aby program MIENIE mógł działać, niezbędna jest baza EGiB prowadzona w programie EWOPIS. Po odpowiedniej instalacji w programie MIENIE natychmiast widoczne są działki będące własnością SP lub w użytkowaniu wieczystym (UW) SP.

Dane do bazy obsługiwanej przez program EWOPIS można przekonwertować z innego programu poprzez format GML.

Rozpoczynamy już teraz zbieranie zamówień (wyłącznie za pośrednictwem naszego sklepu) na nową – 3. wersję program MIENIE. Jednostki niebędące licencjobiorcami programu MIENIE 2, a które są zainteresowane pozyskaniem ww. wersji 2.29, prosimy o wpisanie w uwagach do zamówienia wersji 3. odpowiedniej informacji.

Kolejne informacje publikować będziemy w naszych aktualnościach i w mediach społecznościowych.

Odwiedza nas 260 gości oraz 1 użytkownik.