Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Program OŚRODEK wersja 8.08

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie dnia 12 lipca br. nowelizacji „Prawa geodezyjnego i kartograficznego” została przygotowana nowa wersja systemu OŚRODEK. Upgrade jest bezpłatny dla użytkowników wersji 8 naszego systemu. Nowa wersja systemu OŚRODEK współpracuje z programem EWMAPA 11.11 w zakresie obsługi markera powierzchniowego. Takie rozwiązanie umożliwia wygodne zaznaczanie zakresów zgłoszeń, a także ułatwia wydawanie danych.

Nowa wersja systemu OŚRODEK zawiera:

 • nowy cennik i zmieniony algorytm obliczania opłaty,
 • poszerzenie rejestru wniosków o pola związane z obliczeniem opłaty,
 • wydruk dokumentu obliczenia opłaty,
 • modyfikację funkcji eksportujących dane do windykacji w związku ze zmianą algorytmu obliczania opłaty,
 • wprowadzenie nowego rodzaju zakresu do zgłoszeń prac - zakresu obszarowego.

Szczegółowy opis zmian zawarty jest w dokumencie aktpzgik.pdf dostępnym po przeprowadzeniu aktualizacji.

Aktualizację można pobrać na dotychczasowych zasadach - ze strony WWW lub bezpośrednio za pomocą programu do aktualizacji.

Ważne informacje związane z wersją 8.08:

 • Przypominamy, że zgodnie z Art 12. Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, związanych z koniecznością poniesienia opłaty, jeżeli zachodzi różnica pomiędzy wysokością opłaty wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a opłatą wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pobiera się opłatę niższą.

  Co oznacza, że system OŚRODEK w wersji 8.08 potrafi obliczyć wartość opłaty zarówno wg starych przepisów, jak i według nowych. Wybór sposobu obliczania zależy od operatora systemu i polega na wybraniu odpowiedniego rodzaju ceny, cennika i pozycji z tego cennika. W niniejszej aktualizacji nie usuwamy starych cenników, nie kasujemy starych algorytmów, tylko uzupełniamy program i bazę o nowe cenniki i dodajemy nowy algorytm obliczania opłaty.

 • Przed wykonaniem aktualizacji, zalecamy wykonać kopię pliku FDB z bazą danych.

 • Proces aktualizacji polega m.in. na dodaniu nowych pól do bazy danych, wstępnym wypełnieniu niektórych z nich, wygenerowaniu indeksów itp.. Proces wypełniania nowych pól może potrwać od kilku minut do nawet kilku godzin i zależy od rozmiaru bazy danych, prędkości serwera, sieci komputerowej itp. (operacje nie są wykonywane na pliku FDR ze skanami, operacje dotyczą wyłącznie pliku FDB). Nie należy przerywać procesu aktualizacji bazy, ze względu na możliwość jej uszkodzenia.
  Wcześniej należy wyłączyć wszelkie programy i usługi (np. geoportal) odwołujące się do bazy danych - proces aktualizacji struktury może być wykonywany wyłącznie przez użytkownika SYSDBA i musi być on jedynym użytkownikiem bazy w tym momencie.


Poprzednie informacje o systemie OŚRODEK 8:

Odwiedza nas 177 gości oraz 0 użytkowników.