Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


System STRATEG

Zintegrowany System Zarządzania Jednostką Samorządu Terytorialnego

STRATEG REJAKT WAR-ZAB POZ-BUD LOK-TER FOGR ADRES WINPLAN DROGI REJWID ZNAKDRO OCH-ŚRO SESUT EWOPIS EWMAPA OŚRODEK WYKONAWCA ANALIZY REJ-CEN DZIERŻ MIENIE UŻW INNE BANK-OSN WINDYKACJA

Moduły systemu:

I - związane z systemem zarządzania dokumentacją i obsługą spraw:

pdf REJAKT - obsługa kancelaryjna urzędów
pdf WARZAB - ewidencja warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
pdf POZBUD - ewidencja pozwoleń na budowę
pdf LOK-TER - rejestry decyzji (spraw) związanych z lokalizacją przestrzenną
pdf FOGR - ewidencja decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej

II - związane z zarządzaniem przestrzenią:

pdf ADRES - rejestracja numeracji nieruchomości
pdf ANALIZY - analizy demograficzne
pdf BANK-OSN - bank osnów geodezyjnych
pdf DROGI - ewidencja dróg oraz obiektów mostowych
pdf DZIERŻ - rejestr dzierżaw
pdf EWMAPA - system grafiki komputerowej
pdf EWOPIS - ewidencja gruntów i budynków
pdf MIENIE - ewidencja mienia gminy lub Skarbu Państwa
pdf OCH-ŚRO - ewidencja obiektów mających wpływ na środowisko
- pdf EKOKOSZ - Zarządzanie odpadami komunalnymi
pdf OŚRODEK - zarządzanie dokumentacja geodezyjną i kartograficzną
- pdf WYKONAWCA - Ośrodek dla Wykonawcy
pdf SESUT - ewidencja sieci uzbrojenia terenu
pdf REJ-CEN - rejestr cen i wartości nieruchomości
pdf REJWID - rejestracja filmowa nawierzchni drogi oraz otoczenia
pdf UŻW - ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd
pdf WINPLAN - plany zagospodarowania przestrzennego
pdf ZNAKDRO - system rejestracji oznakowania dróg
pdf WINDYKACJA - windykacja należności
pdf INNE - pdf DOKUMENT - kartoteka opisowo - graficzna obiektów EWMAPY
- pdf ODBC              - połączenie z różnymi bazami danych
- pdf OPIS                - kartoteka opisowo - graficzna dużej rozdzielczości

Odwiedza nas 132 gości oraz 5 użytkowników.